مطالب مربوط به پرندگان

مطالب مربوط به پرندگان که برای فعالیت در عرصه پرورش وپرنده باید بدانید که در انواع مختلفی

دسته بندی می شوند. برای مثال می توان به بیماری های پرندگان اشاره کرد.

اگر شما اطلاعت کافی درباره نوع پرنده ای که قصد پرورش آن را دارید با مشکلات

جدی مواجه خواهید شد که  باعث به خطر افتادن سرمایه شما می شود.

ااز نظر نحوه تغذیه ، زمان واکسیناسیون مدت زمان جوجه کشی و …. نکاتی فراوانی وجود دارند

که دانستن آن ها لازم و خالی از لطف نیست.

برای نمونه مرغ یک گونه از پرنده است که دوران جوجه کشی در آن 21 روز است.

این پرنده در مقابل سرما ، گرما و بسیاری از بیماری ها دوام و مقاومت بالایی دارد .

ذاتاً برای طیور بومی بهترین زمان واکسن کمی بعد از یک ماهگی جوجه ها میباشد.

نحوه واکسیناسیون در آن ها به صورت زیر جلدی ران و سینه تزریق می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پرورش ، تغذیه و واکسیناسیون پرندگان شما را

به مطالعه مقاله هایمان دعوت مینمایم.