گروه صنعتی اسکندری | سال 1397 

گروه صنعتی اسکندری بعد از گذشت 30 سال خدمت خالصانه با وجود تحریم ها با اتکا بر علم و تکنولوژی بروز دنیا توانست در راستای محقق شدن شعار تولید ملی گامی بلند و با ارزش بردارد . این شرکت با وجود شرایط بغرنج و ناپایدار اقتصادی با افزایش نیروی کار و افزایش تولیدات توانست با افتخار گرهی کوچک از معضل بزرگ بیکاری گشوده و محصولاتی با عنوان ساخت ایران به بازار داخلی و همچنین آن سوی مرز ها روانه سازد .

گروه صنعتی اسکندری

طبق عادت هر ساله امسال نیز تمامی پرسنل و کارکنان مشغول در گروه صنعتی اسکندری دور هم جمع شده اند تا سالی نو و پر برکت را به تمامی هموطنان ایران زمین تبریک بگویند .