کنترل رشد با تغییر خصوصیات جیره غذایی

در برخی از کشورها از جیره های با انرژی بسیار پائین و الیاف بالا برای نیمچه های در حال رشد استفاده میشود. کنترل رشد به تنهایی با استفاده از جیره های با انرژی پائین مشکل است زیرا نیمچه ها قادر اند مصرف خوراکی را جهت کسب انرژی کافی به میزان چشمگیری افزایش دهند.

با این حال جیره های کم انرژی می توانند جهت کاهش تنش ناشی از برنامه محدودیت کمی بکار برده شوند. به طور معمول، به ازای هر ۱۰ درصد رقیق کردن جیره نیمچه ها تا سن ۱۲ الی ۱۵ هفتگی، مدت زمان مصرف خوراک حدود ۳۰ درصد افزایش می یابد. با این وجود حمل و نقل و ذخیره جیره های با انرژی پائین و الیاف بالا به خاطر حجم زیادشان پر هزینه است و همچنین این جیره ها موجب افزایش رطوبت بستر و کود تولیدی می شوند.

جیره غذایی در جوجه کشی

جیره غذایی در جوجه کشی

به هر حال در هر برنامه ای باید کل هزینه های تولید به ازای هر واحد انرژی مصرفی محاسبه شود. محدودیت فیزیکی خوراک : در حال حاضر در تمام نقاط دنیا در هر سنی نوعی محدودیت فیزیکی خوراک برای گله های مادر گوشتی استفاده می شود. در شرایط صنعتی با قرار دادن ترازوهای مکانیکی در مسیر دانخوری های اتوماتیک، تخصیص مقدار دقیق خوراک، نسبتا آسان است. نمونه ای از یک برنامه مرسوم محدودیت غذایی در جدول ۸-۵ نشان داده شده است.

واضح است که مصرف خوراکی در عمل بستگی به غلظت مواد مغذی و شرایط محیطی دارد و این مقادیر می توانند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرند. در مورد تغذیه برای دستیابی به وزن مناسب و تنظیم وزن بدن در ادامه به طور کاملتری بحث می شود.

همانطوریکه جدول ۸-ہ نشان میدهد برنامه محدودیت غذایی برای نیمچه ها و جوجه خروس ها در سن 4 هفتگی شروع شده است. قبل از اجرای این برنامه باید از برنامه کنترل غذایی جهت عادت کردن به محدودیت غذایی استفاده شود. برنامه کنترل غذایی باید به نحوی تنظیم شود که پرنده ها خوراک روزانه را در مدت 4 الى 6 ساعت مصرف کنند.

با توجه به اینکه سویه های مختلف دارای خصوصیات رشدی متفاوتی هستند، جهت کنترل وزن بدن زمان شروع برنامه کنترل غذایی و محدودیت غذایی باید قابل تغییر باشد. در سویه هایی که از لحاظ توارثی دارای سرعت رشد اولیه بالایی هستند ممکن است شروع برنامه محدودیت غذایی از سن ۷ تا ۱۰ روزگی ضروری باشد. سایر سویه هایی که سرعت رشد اولیه آهسته تری دارند را می توان تا سن 3 الى 4 هفتگی به طور آزاد تغذیه نمود.