کنترل حشرات

مگسها، جرب مرغ شمالی ( NFM)، ککها و سوسک تیره، حشرات مشکل آفرین در مزارع مرغ مادر هستند.

مگس بندرت برای مرغ مادر ایجاد مشکل مینماید، اما موجب مزاحمت همسایگان، ایجاد لکه های آلودگی بر روی پوسته تخم مرغ و موجب انتقال بعضی از بیماریها میشود.

مگس در مزارع مادری که مرغها در قفس پرورش مییابند و به خصوص در سیستم جمع آوری کرد در گودال عمیق زیر قفس بسیار مشکل آفرین میباشد. با این وجود مهمترین مسئله مدیریتی مزارع مادر در ارتباط با حشرات، توسط جرب مرغ شمالی ایجاد میشود.

جرب مرغ شمالی :

 جربها انگل هایی هستند که خون پرنده را میمکند و تمایل به مهاجرت به نواحی مخرج پرنده را دارند.

در حالت آلودگی شدید در نواحی مقعد پرنده نقاط سیاه – خاکستری دیده میشود که جربها و مدفوع حاصل از آنها است، همچنین دسته جات جربها بر روی تخم مرغ و در صورت بررسی دقیق در بین پرها و روی پوست پرنده قابل مشاهده است. گزارشها حاکی از این است که در حالت هجوم شدید جربها به گله، ۷ عدد تخم مرغ به ازای هر مرغ کاهش یافته، علاوه بر این هزینه افزایش مصرف خوراک معادل ۳ سښت به ازای هر ۲ جین تخم مرغ است.

جربها همچنین کار گرهایی که در آشیانه ها کار می کنند و پرسنلی که با تخم مرغ سرو کار دارند را می گزند. پس از خروج از تخم، کل چرخه زندگی جرب متکی به مکیدن خون پرنده میباشد، بنابراین اگر بر روی بدن پرنده نباشد مدت طولانی زنده نخواهد بود. جرب طی مدت ۷ روز از طریق تخم به مرغ بالغ منتقل شده و از طریق یک مرغ آلوده طی مدت ۳۰ روز کل گله آلوده خواهد شد.

پیشگیری از طریق اجرای موازین ایمنی زیستی، عدم انتقال وسایل و پرسنل بین گله های مختلف میباشد. تشخیص سریع در از بین بردن آنها بسیار مهم است و این امر از طریق بازرسی مداوم ( ماهیانه ) پرنده ها امکان پذیر است بطوریکه تعداد بیش از ۲۰ پرنده از هر 

گذشت زمان جربها نسبت به آفت کشها مقاوم میشوند، لذا توصیه شده است که این آفت کشها به طور سالیانه تغییر نمایند. مهمترین اقدام در کنترل جرب مرغ شمالی جلوگیری از هجوم مجدد آنها است، اگر یک پرنده به طور کامل درمان نشود، چون جربها، حتی در شرایط بسیار بد تا بیش از ۲۰ روز زنده میمانند، کانونی برای آلودگی مجدد گله خواهند بود. پس از گذشت ۱۰ روز از استفاده از آفت کش، باید پرنده ها در نقاط مختلف آشیانه مورد بازرسی قرار گیرند، اگر جرب مشاهده شد درمان باید تکرار شود.

اگر آلودگی بسیار بالا باشد، مانند حالاتی که بعضا در مرغهایی که در قفس پرورش مییابند مشاهده میشود، لازم است کلیه پرنده ها به صورت انفرادی وارد حوضچه محتوی آفت کش شوند.

متناوبه جربها در تعداد بسیار زیاد بدن مرغ را ترک مینمایند که در اینگونه موارد به وضوح بر روی لانه ها و تخم مرغ مشاهده میشوند.

وقتی که جرب بدن مرغ را ترک می کنند احتمال آلودگی سایر گله ها به خصوص از طریق تخم مرغ، شانه آن و گاریهای حمل تخم مرغ افزایش مییابد. دوانی و کوور کرز در ایستگاه پژوهشی دانشگاه تکزاس از فعالترین گروه هایی هستند که بر روی برنامه های کنترل جرب تحقیق نموده اند، این محققین معتقدند که تجهیزات مورد استفاده در مزارع مرغ مادر باید با متیل برومین” که معمولا برای گاز دادن غلات استفاده میشود گاز داده شوند.

استفاده دقیق از متیل برومین، در فضای کاملا کنترل شده، به میزان ۳۲ گرم برای هر متر مکعب در مدت ۲۶ ساعت موجب از بین رفتن و کشته شدن جرب مرغ شمالی بر روی تجهیزات پرورش مرغ مادر به طور ۱۰۰ درصد میشود. (توجه : متیل برومین فقط توسط افرادی که مجوز مربوطه را دارند باید مورد استفاده قرار گیرد ).. مگس ها : مدیریت کرد، کلید کنترل مگس در آشیانه های پرورش مرغ مادر میباشد.

مگس ها مشکل عمده آشیانه مرغ های مادری است که در قفس پرورش مییابند اما در آشیانه هایی که قسمتی از بستر به صورت نردهای است نیز این مشکل وجود دارد.

مگس ها تمام مدت زندگی خود را روی بدن پرنده زنده سپری نمیکنند بلکه در داخل کود تخمگذاری نموده و تخم آنها تبدیل به شفیره میشود و در این رابطه رطوبت کود بسیار اهمیت دارد. اصولا چهار روش برای کنترل مگس وجود دارد که عبارتند از اسپری حشره کشهای متداول، دانه های ریز آلوده به عنوان طعمه برای مگس، مصرف لاروکشهای سیستمیک یا کنترل بیولوژیکی از طریق تکثیر تخم زنبورهای

اگر شما قضد پرورش پرندگان اهلی را دارید میتوانید با خرید یک دستگاه جوجه کشی خانگی وارد این صنعت پر سود شوید و کسب و کار خود را گسترش دهید برای این منظور پیشنهاد میکنم از دستگاه جوجه کشی اسکندری دیدن فرمایید.