پیشنهادات و انتقادات و ثبت شکایات

از اینکه گروه صنعتی اسکندری را انتخاب نموده اید از شما سپاسگذاریم.

لطفا نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با در میان بگذارید.

در جهت رسیدگی سریعتر به موارد ذکر شده ، لطفا تمامی اطلاعات مورد نیاز از قبیل شماره ی تماس ، شماره و تاریخ سفارش را ذکر کرده تا بررسی ها دقیقتر و کامل تر انجام گیرد .