اطلاعات کامل و مفید در مورد تغذیه ، نگهداری و پرورش کبوتر نر و ماده

تغذیه صحیح کبوتر های جوجه دار

بهترین دانه برای پرورش کبوتر جوجه دار مخلوطی از دانه هایی مانند ارزن، قره ماشی، گاودانه ، گندم ، ذرت و نان بربری و یا سنگک خشک وهاون شده بدون کپک (بخاطر سبوس وهمچنین وجود نمک کبوتر علاقه زیادی به خوردن آن نشان می دهد هم برای خود و هم برای جوجه هایش خیلی خوب می باشد ولی خوردن بیش از اندازه آن باعث اسهال در کبوتر می شود). ته مانده غذاهای طبخ شده بدلیل روغنی که در این غذاها وجود دارد اثر بسیار بدی در سیستم گوارشی حیوان می گذارد و باعث اسهال و گاهی نیز انسداد روده و بیماری گوارشی در کبوتر می شود. کبوتر حیوانی زیرک است به خاطر اینکه که تخمهایی که روی آنها خوابیده و یا جوجه ها وجایش سرد نشود میل به خوردن دانه های درشت را بیشتر از خود نشان می دهد. و ابتدا آنها را بر می دارد. در کل کبوتر در سبد غذایی خود کاملا تشخیص می دهد که بدنش به کدام دانه بیشتر احتیاج دارد و با برداشتن سریع آن می توان به نیازش پی برد. می توان قره ماش، ارزن، گندم و ذرت در تمام وعده ها را حفظ کرد و مابقی به صورت وعده های تفننی به آن در هر وعده اضافه کرد.

 

ذبح کبوتر

ذبح کبوتر

ذبح کبوتر در ایران معمولاً به صورت سنتی و با چاقو انجام می شود. بعد از کشتار و پیش از سرد شدن لاشه باید به کندن پرها اقدام شود. هر چه لاشه گرم تر باشد کندن پرها آسان تر خواهد بود. کندن پرها از لاشه سردشده کاری دشوار است. پرکنی در کبوترها ممکن است با روش خشک و یا خیس شده در آب گرم انجام شود. در پرکنی با کمک آب گرم، کبوتر را در آبی با دمای ۵۵ درجه سانتی گراد داخل کرده، گرمای آب سبب می شود که ریشه پرها سست شده و پرهایی که با این روش سست می شوند به راحتی با دست کنده می شود. در بسیاری از کشورها به دلیل رعایت مسائل اقتصادی، کبوترهای گوشتی جوان را در ۲۸ روزگی ذبح می کنند چون کبوترها در این سن هنوز پرهایشان کامل نشده و کرک های آنها به طور کامل از بین نرفته است و در نتیجه عملی پرکنی در آنها راحت تر صورت می پذیرد.

 

کبوتر سفید

دوره نگهداری و پرورش کبوتر ان پرورشی

دوره نگهداری کبوتران پرورشی به طور متوسط ۵ سال بوده و معمولا در سالهای دوم و سوم بیشترین تولید را داشته که از سال پنجم در حد چشمگیری کاهش می یابد.

 

ارزن در غذای کبوتر :

ارزن را معمولاً در فصل تیر ماه به کبوتر میدهند. چون دانه ارزن سبک بوده و کبوتر را در موقع پرواز سنگین نمیکند و در نتیجه کبوتر رکورد بهتری نیز می زند. البته ارزن را برای جوجه کشی ، در هنگام باز شدن تخمها در چند روز اول وارد سیستم غذایی جوجه میکنند. چون ارزان ریز و لیز بوده و به راحتی از گلو جوجه پایین میرود.

تخم جارو در غذای کبوتر :

تخم جارو نیز برای تنوع غذایی کبوتر مفید می باشد. قیمت آن نیز مناسب می باشد. البته دادن دانه هایی نظیر کتان، برنج و همچنین نان خشک خرد شده به کبوتران نیز بسیار مفید می باشد.