تجهیزات مورد نیاز پرورش مرغ های مولد و نیمچه ها
ادامه بخش اول مقاله – پرورش مرغ های مولد : دانخوری و آبخوری جزء مهمترین تجهیزات پرورش مرغ بومی محسوب می شود. با توجه به اهمیت تامین مطلوب آب و خوراک بر عملکرد مرغها، محاسبه میزان دانخوری و آبخوری مهمترین تجهیزات مورد نیاز در پرورش مرغ بومی حایز اهمیت است. در شرایط روستایی از دانخوری و آبخوری دستی استفاده می شود. برای تهیه دانخوری مورد نیاز مرغداری می توان از دانخوری های سطلی (بشقابی) ویا دانخوری ناودانی (تراف) پایه دار استفاده نمود. اگر بخواهیم از دانخوری سطلی استفاده کنیم، برای هر ۵۰ قطعه نیمچه و ۴۰ قطعه مرغ و خروس مولد باید یک دانخوری سطلی در نظر گرفته شود. در این محاسبات دانخوری ناودانی در نظر گرفته شده است. بهتر است از دانخوری های ناودانی پایه دار قابل تنظیم و به عرض و ارتفاع ۲۰ و طول ۱۰۰ سانتیمتر استفاده نمود که در قسمت وسط دارای میله مدور باشند که مانع ورود مرغ ها به داخل دانخوری شوند. هر قطعه مرغ مولد نیاز به ۸ سانتیمتر فضای دانخوری دارد..

 

فضای لازم برای هر قطعه مرغ + طول دانخوری = تعداد قطعه مرغ ۱۲/۵ = ۸ سانتیمتر + ۱۰۰ سانتیمتر = تعداد قطعه مرغ چون عرض دانخوری بیست سانتیمتر است.مرغ ها از دو طرف دانخوری استفاده می کنند که در مجموع هر متر دانخوری برای ۲۵ قطعه مرغ کافی است. لذا برای تغذیه ۳۵۰ قطعه مرغ و خروس مولد، ۱۴ عدد دانخوری ناودانی یک متری مورد نیاز است..
در پرورش نیمچه برای هر قطعه ۵ سانتی متر دانخوری ناودانی در نظر گرفته می شود.
فضای لازم برای هر قطعه مرغ + طول دانخوری = تعداد قطعه نیمچه ۲۰ = ۵ سانتیمتر + ۱۰۰ سانتیمتر = تعداد قطعه نیمچه
با توجه به استفاده نیمچه ها از دو طرف دانخوری، هر دانخوری ناودانی به طول یک متر فضای لازم برای تغذیه ۴۰ قطعه نیمچه را فراهم می کند.لذا برای پروش ۷۰۰ قطعه تیم جه در هر دوره نیاز به ۱۸ عدد دانخوری ناودانی یک متری داریم. پس در مجموع برای پرورش گله مرغ و خروس های مولد و همچنین پرورش نیمچه ها در مجموع به ۳۲ . عدد دانخوری احتیاج داریم آبخوری مناسب برای پرورش مرغ بومی از نوع کله قندی است. برای هر قطعه مرغ و خروس نیاز به ۲/۵ سانتیمتر آبخوری است. هر آبخوری کله قندی با قطر ۴۰ سانتیمتر ( محیط آبخوری ۱۲۵ سانتیمتر) برای ۵۰ قطعه مرغ کافی است ، لذا نیاز به ۷ آبخوری کله قندی برای گله مولد داریم و برای پرورش ۷۰۰ قطعه نیمچه در هر دوره نیاز به ۱۲ آبخوری کله قندی داریم (برای هر نیمچه نیاز به ۲ سانتیمتر آبخوری داریم ) که در مجموع نیاز به استفاده از ۱۹ عدد آبخوری کله قندی به قطر ۴۰ سانتیمتر داریم . یکی دیگر از تجهیزات مورد نیاز در پرورش مرغ بومی، لانه تخمگذاری است. برای کاهش گاه حفظ کیفیت و پاکیزگی پوسته تخم مرغ بهتر است به ازای هر ۶ تا ۸ قطعه مولد یک لانه تخمگذاری به طول و عرض ۳۰سانتیمتر و به ارتفاع ۲۵ سانتیمتر در انتها ویا دیواره طولی سالن ودر ارتفاع ۶۰ سانتیمتری کف بستر نصب نمود. با توجه ۲۹۸ قطعه گالوانیزه و یا مصالح ساختمانی) میباشد.
برای جوجه کشی، باتوجه به میزان جوجه دهی کمتر از ۱۰۰ درصد و تلفات احتمالی دوره پرورش، بهتر است از یک دستگاه جوجه کشی با ظرفیت بیشتر از ظرفیت پرورش جوجه بومی (بیشتر از ۷۰۰ قطعه) استفاده نمود. معمولا برای پرورش مرغ بومی به دلیل رشد کامل پرها، نیاز به دستگاه گرم کننده نداریم اما برای پرورش جوجه بومی (تولید نیمچه بومی) نیاز به دستگاه گرم کننده داریم و منبع حرارتی برای پرورش مرغ های مولد منظور شده است. با توجه به اهمیت تامین هوای تازه و تمیز برای پرندگان، دو هواکش معمولی به ابعاد ۳۵ * ۳۵ سانتیمتر برای جایگاه پرورش مرغ و خروس ها و یک هواکش برای جایگاه پرورش نیمچه ها در نظر گرفته می شود.