واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی

واکسیناسیون مرغ از طریق آب آشامیدنی : واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی یکی از مناسبترین راه های تجویز واکسن های زنده است . این روش می تواند آسانتر از سایر روش ها تلقی شود. اما به منظور اجتناب از کاهش توانایی واکسن که هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد و اکسیناتور باید توجه کامل به تمام شیوه های آماده سازی و تجویز واکسن، مبذول دارد.

واکسیناسیون-مرغ-طریق-آب-آشامیدنی

در مرغداری ها دو نوع سیستم توزیع آب وجود دارد:

– ۱ سیستم آبخوری زنگوله ای

– ۲ سیستم آبخوری نیلی (پستانکی)

صرفه نظر از آنکه کدام سیستم به کار می رود، مراحل قبل از توزیع محلول واکسن یکسان است و شامل آماده سازی واکسن و محروم سازی طیور از آب می باشد. قبل از بحث در خصوص این مراحل بخاطر داشته باشید که قبل از آماده سازی واکسن، باید دستها را با دقت شست. صابون یا مواد ضد عفونی کننده نباید با محلول واکسن تماس پیدا کند. در اصلی، مقررات مربوطه ساده هستند ولی رعایت آنها الزامیست. واکسن ویروسی باید به مقدار کافی به طیور داده شود و شرایط نگهداری واکسن، وضعیت سلامتی طیور، کیفیت آب و البته فن واکسیناسیون، پاسخ واکسن را تعیین خواهند کرد.

 آماده سازی قبل از واکسیناسیون

  • طیور را از آب محروم کنید تا تشنه شوند. بسته به سن طیور و شرایط آب و هوایی، دوره محرومیت از آب بین ۳۰/۱ تا ۳ ساعت متغیر خواهد بود .
  • مخزن آب و آبخوری ها را تخلیه کرده و بدون استفاده از مواد ضدعفونی کننده هر یک را کاملا شسته و تمیز نمایید .
  • آب عاری از کلر یا سایر مواد ضد عفونی کننده یا هر نوع یون فلزی (بویژه یون آهن)
  • آب تمیز، خنک و با کیفیت مناسب باید مورد استفاده قرار گیرد PH .آب باید بین ۵/۵ تا ۵ /۷ باشد، زیرا این مواد می توانند ویروس واکسن های زنده را غیر فعال کنند به ماده را می توان جهت خنثی کردن کلر به آب اضافه کرد: و سولفات سدیم با غلظت ۱۶ میلی گرم در لیتر، کلر را خنثی می کند.
  • ۰ شیر خشک بدون چربی با غلظت ۲/۵ گرم در لیتر، در این مورد باید مطمئن شد که قبل از افزودن واکسن، شیر خشک کاملا در آب حل شده باشد. ۰
  • قرصی سوامیون محصول شرکت) CEVA به ازاء هر ۱۰۰ لیتر آب واکسن یک قرص استفاده شود

   مواردی که آماده سازی قبل از واکسیناسیون

   هنگام مخلوط کردن و همزدن آب از همزن غیر فلزی استفاده شود ده دقیقه قبل از افزودن کسن، این محلول را به حال خود بگذارید.

  • جنس ظروف و آبخوری ها باید از پلاستیک (غیرفلزی) باشد.زیرا بعضی از یون های فلزی می توانند ویروس موجود در واکسن را غیر فعال کنند .

    باید تجهیزات تمیز به کار روند، (از بکارگیری مواد ضدعفونی کننده جهت تمیز کردن آن ها خودداری شود.

   • مقدار آب مورد نیاز را بر حسب تعداد طیور محاسبه کنید.
   • واکسن آماده شده هرچه سریعتر باید مصرف شود در خصوص این مراحل، بخاطر داشته باشید یکی از آخرین اقدامات احتیاطی آنست که از تماس واکسن رقیق نشده با هوا جلوگیری شود.
   • بنابراین پس از برداشتن سرپوش فلزی، درب پلاستیکی و یال واکسن را در زیر سطح آب باز کنید .
   • واکسیناسیون با در نظر گرفتن سن طیور و شرایط آب و هوایی انجام شود.
   • چند نفر کارگر را جهت توزیع واکسن به کار گیرید.