واکسیناسیون داخل چشمی مرغی

واکسیناسیون داخل چشمی مرغی : روش قطره چشمی ، موثرترین شیوه واکسیناسیون است. زیرا مطمئنا هر یک از طیور یک دوز کامل واکسن را دریافت می کنند .معایب آن این است که وقت گیر است و اغلب در عمل به صورت ناقص انجام می شود.

روش کار

 • از یک مایع رقیق کننده استریل جهت آماده سازی واکسن استفاده شود.
 •  پرنده را طوری نگهدارید که سر آن به یک طرف خم شده باشد تا دسترسی به یک پشم راحت باشد .
 • ظرف پلاستیکی حادی واکسن را به صورت عمودی نگه داشته و به آرامی طرفین ظرف را فشار داده، تا یک قطره واکسن به داخل چشم چکانیده شود .
 • قبل از رها کردن پرنده از جذب کامل واکسن در چشم مطمئن شوید. معمولا یک واکنش خود بخودی وجود دارد که به محض ریخته شدن قطره واکسن بر روی چشم موجب پخش شدن آن بر روی سطح چشم میشود .
 • این روش مخصوصا برای تجویز واکسن لارنکو تراکلیت بخوبی موثر بوده و گاهی بسته به شرایط برای واکسن نیوکاسل مورد استفاده قرار می گیرد.

واکسیناسیون به روش تلقیح در نسوج پردہ بالی

واکسیناسیون از طریق نفوذ در بافت بال طیور روش اصلی تجویز واکسن آبله طیور است که حاوی ویروس موثر بر پوست میباشد. این واکسن با استفاده از یک وسیله دو شاخه که در بسته بندی واکسن موجود است در بافت نفوذ می کند. استفاده از وسیله دو شاخه دارای اهمیت میباشد. زیرا دو ناحیه مایه کوبی شده به وجود می آورد و منجر به محافظت بهتر می شود.

 روش کار

 • از این محلول رقیق کننده استریل جهت آماده سازی واکسن استفاده شود.
 • پرنده را نگهدارید و زیر بال را به طرف بیرون باز کنید.
 • وسیله دو شاخه را در واکسن آماده شده فرو برید هر دو سوزن را آغشته کنید، سر سوزنها را باید قبل از بیرون آوردن با سطح داخلی ظرف حاوی واکسن به آهستگی تماس دهید.
 • وسیله دو شاخه را در نسوخ پرده بالی فرو نمایید .
 • برای واکسیناسیون پرنده بعدی مجدداً وسیله در شاخه را در ظرف حاوی واکسن فرو برید
 • از تزریق در محل حضور پرها اجتناب ورزید زیرا ممکن است پرها به واکسن آغشته شوند، و واکسن به بافت نرسد
 • از آسیب رساندن به عروق خونی استخوان و عضله بال خودداری گردد.
 • دقت شود که هیچ قسمتی از بدن پرنده به جز ناحیه قابل مایه کوبی با واکسن آبله تماس نداشته باشد
 • ناحیه مایه کوبی شده در نسوخ پرده بالی باید ۷ تا ۱۴ روز پس از واکسیناسیون مورد بررسی قرار گیرد تا از وجود واکنش موضعی در ناحیه تزریق به صورت یک تورم کوچک اطمینان حاصل گردد. این واکنش حاکی از یک واکسیناسیون رضایتبخش است .

و اکسیناسیون به روش تزریق

واکسیناسیون از طریق تزریق (تزریق زیر جلدی و داخل عضلاتی) ساده ترین و متداولترین روش تجویز واکسن کشته است. این روش در واکسیناسیون انفرادی با واکسنهای غیر فعال مورد استفاده قرار میگیرد.

روش کار

 • ساعت قبل از استفاده واکسن، آن را از یخچال بیرون آورده تا در دمای محیط کمی گرم شود
 • از سرنگ های اتوماتیک جهت تنظیم دوز واکسن و تزریق استفاده گردد.
 • بررسی و آزمایش مرتب تجهیزات بسیار مهم است تا از تزریق دور مناسب اطمینان حاصل شود و سر سوزنها به طور مرتب تعویض شوند (مثلا برای هر ۲۰۰ طیور یک بار )تزریق می تواند در قائده گردن به صورت زیر جلدی و یا ترجیحاً به صورت داخل عضلانی در سینه و یاران انجام شود .
 •  واکسن های طیور واکسن پاستورلوز طیور ( وبایی مرغان )
 • واکسن پاستور لوز طیور بر اساس دستورالعمل OIE بصورت سوسپانسیون کشته، ساخته و کنترل می شود. این واکسن برای ایمن سازی فعال علیه و بای مرغان در ماکیان ، بوقلمون ، اردک و غاز استفاده می شود.

 

دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور – دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور ۱ – دستگاه جوجه کشی ایزی باتور ۲ – دستگاه جوجه کشی صنعتی سوپر مینیاتور ۱۰۰۸ تایی