نکاتی که در جوجه کشی مرغ باید رعایت کرد

نگهداری تخم مرغ جوجه کشی:

نگهداری تخم مرغ جوجه کشی

نکاتی که در جوجه کشی مرغ باید رعایت کرد :  برای نگهداری تخم مرغ های نطفه دار نباید از یخچال استفاده کرد تخم مرغ، دارای مادهٔ غذایی و رطوبت لازم است. اگر در وضع نامناسب نگهداری شود، مادهٔ غذایی آن فاسد می شود و جنین از بین میرود. بهترین دما برای نگهداری تخم مرغ نطفه دار بین هفده تا هیجده درجهٔ سانتیگراد است. زمان نگهداری تخم مرغ های جوجهکشی هم نباید از سه تا هفت روز، بیشتر شود.

جوجه کشی طبیعی در مرغ

جوجه کشی طبیعی در مرغ

میدانید که جوجه کشی طبیعی، با استفاده از مرغ گرچ انجام می شود. یعنی مرغ در زمان های به خصوصی مایل است روی تخمها بخوابد. از این حالت برای جوجهکشی طبیعی استفاده میکنند. مرغ کرج، حرارت، رطوبت، تهویه و چرخش لازم را برای رشد جنین، فراهم می آورد.

برای جوجه کشی طبیعی باید به این نکته ها توجه کنیم:

انتخاب تخم مرغ مناسب:

 چگونگی انتخاب تخم مرغ مناسب برای جوجهکشی را پیش از این توضیح دادیم.

 ۲- تشخیصں مرغ گرچ:

مرغ کرج، مایل نیست از لانه بیرون برود و خواهان خوابیدن بر روی تخمها است. این حالت را با بادکردن و پوش دادن پرهای خود نشان میدهد. حرارت بدن مرغ کرج بالا میرود. یعنی حدود چهل و یک درجهٔ سانتیگراد می شود. صدایش تغییر میکند و خوراکش نیز کم می شود. برای اینکه مرغ گرچ روی تخمها بخوابد نباید از مرغ های ترسو و عصبانی استفاده کرد.  مرغ کرچی که دارای پرهای زیاد، ظریف و پاهای کوتاه باشد برای جوجه کشی  مناسب تر است.

۳-لانهٔ مناسب برای خوابیدن مرغ گرج: محل خوابیدن مرغ گرچ باید دمای مناسب داشته باشد. حرارت لازم، بیست و پنج درجهٔ سانتیگراد است. هوای کافی، رطوبت مناسب حدود شصت درصد و دور بودن از سروصدا، بسیار مهم است.

۴- برای خوابیدن مرغ می توان از یک جعبهٔ چوبی استفاده کرد. لبهٔ جلویی آن باید هفت تا هشت سانتیمتر بلندتر باشد تا کاه و کلش از آن بیرون نریزد. تخم مرغ ها نیز باید به صورت منظم و مناسب، زیر مرغ چیده شوند. به این ترتیب، بالهای مرغ به طور کامل روی آنها را میپوشاند. محل خوابیدن مرغ ها باید دور از آفتاب، باد و باران باشد.

۵- تهیه غذای مناسب:

تغذیه مرغ

در مدت جوجهکشی طبیعی باید آب و غذای مرغ کرج تهیه شود. مرغ کرج باید روزانه سه تا چهار بار برای خوردن غذا و دفع فضولات از روی تخم مرغ ها بلند شود. یعنی در روز حدود ده تا بیست دقیقه تخم مرغ ها را ترک میکند.

غذای مرغ گرچ باید کم حجم، ولی مقوی باشد مخلوطی از دانه ها مانند، جو، گندم و ذرات مناسب است. اگر مرغ گرچ، دچار یبوست شد، میتوان از سبزی ها استفاده کرد. اگر هم دچار اسهال بود، دانه ها مفید هستند. برای تحریک مرغ، بهتر است جیرهٔ غذایی را به طور مرتب تغییر بدهیم.

۴- بهداشت لانه:

بهداشت لانه مرغ

در دوران جوجهکشی باید وضع بهداشت برای مرغ گرچ، مناسب باشد. محل خوابیدن مرغ کرج باید ضدعفونی شود. همچنین اطمینان پیدا کنیم که انگل یا میکروبی در آنجا وجود ندارد به علاوه، خود مرغ را نیز باید معاینه کنیم. مرغ باید از نظر وجود انگل های خارجی بررسی شود.

جوجه کشی مصنوعی:

جوجه کشی مصنوعی

انسان با بررسی حالت ها و رفتار مرغ گرچ، توانست ماشین جوجه کشی بسازد. با هر دستگاهی که حرارت، رطوبت، تهویه و چرخش لازم را برای تخم مرغ ها فراهم آورد می توان جوجه کشی مصنوعی انجام داد.

فایده های جوجه کشی مصنوعی:

– در هر فصلی می توان جوجهکشی مصنوعی انجام داد؛ درحالی که در روش طبیعی، مرغ در آخر بهار و تابستان کرج می شود.

– در این روش، میتوان از تعداد زیادی تخم مرغ استفاده کرد. در روش طبیعی تعداد تخم مرغ ها کم است.

– در این روش، کنترل بیماری ها و عاملهای محیطی مانند، گرما، رطوبت، تهویه و… به راحتی انجام میشود. – ماشین جوجه کشی به فضلهٔ مرغ، آلوده نیست.

– در این روش، تعداد از بین رفتن مرغ ها در اثر شکستگی و آلوده شدن، کمتر است.

– سال ها میتوان از دستگاه جوجه کشی استفاده کرد.