چگونه نطفه سنجی کنیم

نطفه سنجی به عملی گفته می شود که در آن فرد جوجه کش با استفاده از کندلر یا نطفه سنج اقدام به بررسی وجود و یا رشد نطفه در درون تخم نطفه دار می کند. این عمل در جوجه کشی مهم و ضروری است زیرا در صورت عدم نطفه سنجی ، به دلیل فاسد شدن تخم در درون دستگاه جوجه کشی  و خروج گاز از آن سایر تخم های نطفه دار نیز در درون دستگاه تحت تاثیر قرار می گیرند. نطفه سنجی یکی از اقدامات مهم در جوجه کشی است.

مقاله پیشنهادی : انتخاب تخم نطفه دار مناسب برای جوجه کشی

کندلر یا نطفه سنج چیست؟


شاید برای اولین بار که نطفه سنج را مشاهده کردید آن را با چراغ قوه اشتباه بگیرید. کندلر یا نطفه سنج دستگاهی است که از آن می توان برای نطفه سنجی تخم نطفه دار در درون دستگاه جوجه کشی استفاده کرد.

معمولا با خرید دستگاه جوجه کشی یک کندلر نیز به همراه آن به خریدار ارائه می شود. هر چند که ان را می توانید به صورت مستقل از فروشنگان دستگاه های جوجه کشی و تجهیزات صنعت دام و طیور خریداری کنید.

البته کندلر را می توان به صورت دستی نیز ساخت. بدین صورت که می توانید یک لامپ رشته ای را در داخل یک جعبه قرار دهید و سوراخی بر روی آن ایجاد کنید. با استفاده از نور خارج شده از این سوراخ می توانید نطفه سنجی از تخم های نطفه دار را انجام دهید.

چرا باید نطفه سنجی انجام شود؟

در هنگام قرار دادن تخم ها در داخل دستگاه جوجه کشی ، امکان دارد که علاوه بر تخم های سالم ، تخم های بدون نطفه یا نطفه دار ضعیف نیز در میان تخم ها وجود داشته باشد. این تخم ها با قرار گرفتن در معرض دما در داخل دستگاه جوجه کشی فاسد می شوند. گاز متان متصاعد شده از این تخم های فاسد نتیجه ای جز خراب شدن تخم های سالم را در پی ندارد.

بهترین زمان برای نطفه سنجی

پس از اینکه تخم ها را در داخل دستگاه قرار دادید ، نطفه در داخل آن ها به واسطه دما شروع به رشد کردن می کند. نطفه در داخل تخم نطفه دار در فاز گازی است که با قرار گرفتن در دمای مناسب ابتدا به فاز مایع تبدیل شده و سپس شکل جامد به خود می گیرد.

در روزهای اول جوجه کشی (مثلا در روز سوم که به نطفه سنجی در این روز توصیه شده است) نطفه به شبیه به یک نقطه است. اما با گذشت زمان شبیه به عنکبوت می شود ؛ نقطه ای که رگه های خونی از آن خارج شده اند.

blank

در منابع و کتب علمی قید شده است که نطفه سنجی را باید در روزهای سوم ، هفتم و چهاردهم انجام داد. اما بسیاری از افراد با تجربه در روز سوم نطفه سنجی را انجام نمی دهند و در روزهای ششم و هفتم و سیزدهم و چهاردهم این کار را انجام می دهند.

نکته مهم این که پس از روز شانزدهم که رفته رفته به دوران هچ نزدیک می شویم به هیچ عنوان نباید نطفه سنجی را انجام داد. زیرا این کار احتمالا باعث از بین رفتن جوجه ها در زمان هچ شود.

چگونه باید نطفه سنجی را انجام داد؟

کندلر تخم
قبل از خارج کردن تخم ها از دستگاه جوجه کشی باید شرایط محیط را تنظیم کنید. دمای مناسب برای محیط جوجه کشی در زمان نطفه سنجی 30 درجه سانتی گراد است. باید در مدت زمان کوتاهی مثلا نیم تا یک ساعت نطفه سنجی را انجام داده و تخم های بدون نطفه و ناسالم را از دستگاه خارج کنید.

همچنین احتمال دارد پوسته برخی تخم ها در داخل دستگاه جوجه کشی ترک بردارد. وجود ترک بر روی پوسته باعث می شود که باکتری و آلودگی وارد تخم شده و رشد جنین را با مشکل مواجه کند ، بنابراین باید این گونه تخم ها را نیز از دستگاه جوجه کشی خارج کنید.

برای انجام نطفه سنجی حتما باید چراغ ها را خاموش شده و محیط تاریک باشد. سپس تخم ها را با انگشتان شست و سبابه خود بگیرید و نور را با نطفه سنج بر روی قسمت پهن تخم بخوابانید .

اگر نطفه و یا جنین را در داخل تخم نطفه دار ندیدید ، آن را از سایر تخم ها جدا کرده و از دستگاه جوجه کشی خارج کنید.


 

دانلود فیلم نطفه سنجی یا کندلینگ