اثر خوراک ضعیف بر عملکرد مرغ های تخمگذار

Admin
اثر غذای ضعیف بر عملکرد مرغ های تخمگذار - سایت جوجه کشی دات کام

نتایج جیره غذایی ضعیف بر تولید تخم مرغ

نتایج حاصل از عدم کاهش مصرف مواد مغذی پس از اوج تولید بسیار واضح است. مصرف پروتئین یا انرژی بیشتر از مقدار مورد نیاز منجر به افزایش تولید تخم مرغ یا افزایش فعالیت نخواهد شد. مصرف بیش از حد مواد مغذی موجب افزایش رشد و به تبع آن افزایش نیاز نگهداری خواهد شد. رشد اضافی اساسا به صورت چربی خواهد بود ولی مقدار اندکی ماهیچه پروتئین ) نیز رشد خواهد کرد. چاقی منجر به کاهش تولید تخم مرغ خواهد شد و مواد مغذی را به سمت رشد (چربی ) سوق می دهد.

اغلب چنین کار اشتباهی دلیل افت ناگهانی تولید در گله های نگهداری مرغ تخمگذار می باشد که پس از اوج تولید بیش از حد تغذیه می شوند. قبل از شروع بحث در مورد کاهش خوراکی بهتر است که ابتدا اوج تولید تعریف شود. اوج تولید اغلب به حداکثر تعداد تخم مرغ تولیدی اطلاق می شود. در صورتیکه از نقطه نظر تغذیه ای اوج وزن تخم مرغ تولیدی مهمتر است. در اکثر سویه های مرغ مادر، حداکثر وزن تخم مرغ تولیدی ( تعداد به وزن ) 4 تا 6 هفته پس از اوج تولید تعداد تخم مرغ، رخ می دهد. تأخیر در افزایش وزن تخم مرغ تولیدی نسبت به تعداد تخم مرغ تولید شده منجر به تعدیل در زمان کاهش مصرف خوراک می شود و به همین دلیل با مشاهده ۱ تا ۲ درصد کاهش در تولید تخم مرغ پس از اوج تولید مقدار خوراک را نباید کاهش داد.

اما اغلب تولید کنندگان به سختی می پذیرند که فقط مقدار بسیار کمی تغییر در مصرف خوراک در این زمان نیاز است. محاسبه نسبت خوراک مصرفی برای تولید تخم مرغ به کل خوراک مصرفی درک این موضوع را آسان تر می کند.

مثال : وزن تخم مرغ یک مرغ مادر 65 گرم است و ۱۵۰ گرم خوراک حاوی ۲۸۵۰ کیلو کالری انرژی قابل سوخت و ساز در هر کیلو گرم در یافت می کند.

یک تخم مرغ 65 گرمی حاوی ۱۱۹ کیلو کالری انرژی خام است. که معادل ۱۶۰ کیلو کالری انرژی قابل سوخت و ساز از طریق جیره نیاز دارد.

بنابراین از 440 کیلو کالری انرژی مصرفی در روز ( ۱۰۰ گرم × ۲۸۰۰ کیلو کالری در کیلو گرم ) فقط ۱۶۰ کیلو کالری ( ۳۲ درصد ) صرف تولید تخم مرغ می شود.

اگر بخواهیم با تغییر جزئی در تولید تخم مرغ خوراک مصرفی را تغییر دهیم، بدیهی است که اثر کلی بر روی پرنده بسیار کم خواهد بود. برای مثال کاهش ۳ درصدی تولید از ۷۹ به ۷۹ درصد بدین معنی است که تغییر در انرژی مورد نیاز برای تولید تخم مرغ معادل 2.4 کیلو کالری است :

کیلو کالری 4 / ۲ = ۱۶۰ کیلو کالری ۳۸ درصد لذا نسبت به کل انرژی تأمین شده از خوراک ( 440 کیلو کالری )، ۳ درصد کاهش در تولید تخم مرغ به معنی ۹۵/. = ۱۰۰ × ( 440 : ۶

/ ۲ درصد تغییر در میزان خوراکی مصرفی است.

بنابراین ۳ درصد کاهش در تولید تخم مرغ تقریبا معادل ۱ درصد کاهش در میزان خوراکی مصرفی است.

برای مرغ مادری که ۱۰۰ گرم در روز خوراکی مصرف می کند مقدار مصرف خوراک باید به ۱۵۳ گرم کاهش یابد ( ۳۶ پوند در مقابل ۳۳ / ۷ پوند به ازای ۱۰۰ پرنده در روز). این نوع محاسبات نشان میدهد که در کاهش میزان خوراک دقت و احتیاط کافی باید به عمل آید.

تأثیر تغذیه بر تخمگذاری مرغ - سایت جوجه کشی دات کام

آخرین پرسش ها در این زمینه این است که چه موقع و به چه میزان باید میزان خوراک مصرفی را پس از اوج تولید کاهش داد؟

صرفنظر از میزان اوج تولید، نباید شروع به کاهش خوراک مصرفی در زمان تولید ۸۰ درصد یا بیشتر از آن کنیم. دلیل این مسئله این است که معمولا اوج تولید تخم مرغ با حداکثر مواد مغذی مورد نیاز همزمان نیست زیرا اندازه تخم مرغ در این زمان در حال افزایش است. در اکثر گله ها حداکثر مواد مغذی مورد نیاز برای تخم مرغ ( تولید × اندازه ) در زمان ۷۹ تا ۸۰ درصد تولید و در سن حدود ۳۹ تا ۶۰ هفتگی است. در این مرحله می توان به تدریج خوراک مصرفی را کاهش داد که مقدار کاهش خوراک معمولا بستگی به میزان خوراکی تخصیص یافته در زمان اوج تولید دارد. اگر پرنده در زمان اوج تولید ۱۷۵ گرم خوراکی در روز دریافت می کرد در این وضعیت باید خوراک بیشتری را نسبت به حالتی که مرغ ۱۹۰ گرم در روز خوراکی دریافت می کند، کسر کرد.

همچنین اگر تغییرات فصلی دما مد نظر قرار گیرد اگر انتظار می رود هوا گرم شود خوراک بیشتر و اگر انتظار می رود که هوا سرد شود خوراک کمتری باید ( به دلیل افزایش نیاز نگهداری ) کسر شود. با فرض اینکه گله ای در زمان اوج تولید ۱۷۰ گرم در روز به ازای هر پرنده خوراک مصرف نموده است و تغییر در دمای محیط انتظار نمی رود، با کاهش اندک و مداوم خوراک از چاق شدن مرغ ها جلوگیری می شود همچنین انرژی و پروتئین مورد نیاز برای تولید تخم مرغ تأمین می شود. به هر حال کاهش خوراکی باید تدریجی و به مقدار اندک باشد چون نیاز مواد مغذی برای تولید تخم مرغ سهم بسیار کمی از نیازهای کلی را تشکیل می دهد.

دسته بندی مرغ
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
77+ محصولات
4000+ سفارشات تکمیل شده
14000+ کاربران
389+ مطالب وبلاگ
تماس با کارشناسان فروش کارخانه
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت