ادامه مقاله معرفی انواع بیماری های اصلی مرغ بومی – بخش ششم : چون از واکسن کشته شده استفاده می شود ضدعفونی نمودن سرنگ و سرسرنگ مشکلی ایجاد نمی نماید. بهتر است بعد از ۱۰۰۰ تزریق جوجه و ۲۰۰ تا ۲۵۰ تزریق نیمچه یا مرغ مولد بهتر است سرسوزن سرنگ تعویضں گردد. در واحدهای روستایی که به سرنگ اتوماتیک دسترسی ندارند، میتوانند با استفاده از سرنگهای معمولی و بصورت زیر جلدی اقدام به تزریق واکسن نمایند. به دلیل جذب دیر هنگام روغن معدنی موجود در این نوع واکسنها باعث می شود که دستگاه ایمنی بدن به مدت طولانی تری فعال باقی بماند. برای کاهش استرس و هزینه ناشی از تزریق، معمولا واکسنهای کشته شده حاوی آنتی ژنهای چند نوع بیماری می باشد که باعث مصونیت پرنده به مدت طولانی در برابر این بیماری ها می شود. مثل واکسن سه گانه علیه بیماری های نیوکاسل، برونشیت و سندرم کاهش تولید تخم مرغ که در نیمچه های مرغ تخم گذار مصرف می شود و این سه نوع بیماری در کاهش کمیت و کیفیت تخم مرغ در مرغ ها اهمیت زیادی دارد.

 

واکسن یادآور

استفاده مجدد یک نوع واکسن را در یک فاصله زمانی معین را اصطلاحا واکسن یادآور میگویند. استفاده از واکسن یادآور (تجویز مجدد واکسن) برای افزایش ایمنیت بدن و به حداکثر رساندن میزان پادتنها لازم می باشد. واکسنهای یادآور نه تنها باعث افزایش میزان پادتنها شده، بلکه میزان قابلیت پادتنها را در حذف عوامل بیماریزا را افزایش میدهد.

اولین واکسیناسیون عمدتاً با کمک واکسنهای زنده صورت می گیرد. واکسن یادآور می تواند هم با واکسنهای زنده و استفاده از واکسنهای کشته غیرفعال صورت گیرد. برای مؤثر بودن و ایمنیت طولانی تر، بهتر است واکسن نوبت دوم از نوع واکسنهای کشته شده به روش تزریقی صورت بگیرد. البته بعضی از بیماری های مهم در مرغهای مولد نظیر لارنگوتراکئید، آنسفالو میلیت و یا آبله در صورت ایجاد ایمنیت نیازی به واکسیناسیون مجدد ندارند.

 

زمان مناسب تجویز واکسن

یکی از نکات معرفی انواع بیماری های اصلی مرغ بومی برای کسب ایمنیت گله در برابر بیماری ها، زمان و اکسیناسیون است. برای تعیین زمان مناسب واکسیناسیون گله، با مراجعه به اداره دامپزشکی شهرستان می توان زمان مناسب برنامه واکسیناسیون گله را تعیین نمود. زمان مناسب و اکسیناسیون توسط سازمان دامپزشکی براساس عیار پادتن، نوع بیماری، میزان آلودگی منطقه و حدت واکسن به کار رفته تعیین می گردد. بعنوان مثال زمان مناسب واکسیناسیون علیه بیماری گامبرو در جوجه ها، با توجه به سطح پادتنهای جوجه (اکتسابی از مادر) تعیین میگردد. واکسیناسیون علیه این بیماری زمانی مؤثر واقع می شود که میزان پادتنهای جوجه به حداقل مقدار برسد. میزان پادتنهای جوجه بعد از سه روزگی شروع به کاهش پیدا می کند. بعد از سه روزگی هر ۶ روز میزان پادتن جوجه نصف می گردد. یعنی با خون گیری از جوجه و تعیین عیار پادتن ، میتوان براساس نیمه عمر پادتنهای جوجه، زمانی که میزان پادتن های مادری به حداقل مقدار می رسد را محاسبه نمود.

 

معرفی انواع بیماری های اصلی مرغ بومی - مرغ مریض

معرفی انواع بیماری های اصلی مرغ بومی – مرغ مریض

اثر استرس بر واکسیناسیون

در ادامه مقاله معرفی انواع بیماری های اصلی مرغ بومی مصرف صحیح و به موقع واکسنها باعث افزایش سطح آنتی بادی ها و مصونیت پرنده از ابتلا به بیماری می گردد. در عین حال عواملی وجود دارند که باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و ممکن است با وجود مصرف واکسن، در صورت شیوع بیماری در منطقه گله به بیماری دچار شود.

یکی از عوامل تضعیف سیستم ایمنی و کاهش اثر واکسیناسیون وجود استرس در گله می باشد. هر گونه تغییر در آسایش و راحتی پرنده به عنوان عامل استرس زا محسوب

میگردد. بطوری که تغییر ناگهانی جیره، در حجه حرارت سالن، تهویه ،) مدت و شدت روشنایی، تراکم گله و کیفیت آب مصرفی میتوانند عملکرد و اکسیناسیون را تحت تأثیر قرار دهند.

استرس فعالیت اندام هایی نظیر مغز، قلب، عضلات و ریه ها را افزایش می دهد و بالطبع نیاز این اندام ها به مواد مغذی بیشتر می شود. لذا باعث کاهش ذخایر مواد مغذی بدن و در نتیجه تضعیف بدن و سیستم ایمنی خواهد شد. جهت بهبود عملکرد و اکسیناسیون باید در درجه اول عوامل استرس زا را شناسایی و رفع نمود و برای جبران اثرات منفی ناشی از استرس و تقویت سیستم ایمنی اقدام به مصرف مکملهای ویتامینی (که بیشتر شامل ویتامین های E ،A و گروه های B باشند) و الکترولیت نمود. ویتامین A روی سلامت غشای سلولی مؤثر بوده و قدرت دفاعی سلول ها را در برابر عوامل بیماریزا افزایش می دهد. ویتامینهای E و گروه B باعث افزایش تولید پادتنها و در نتیجه افزایش مقاومت پرنده در برابر بیماری هامی گردد. لذا تجویز مکمل ویتامینی و الکترولیت به صورت آشامیدنی سه روز قبل از واکسیناسیون می تواند باعث تقویت سیستم ایمنی و در نتیجه عملکرد و اکسیناسیون بهتر می گردد. کیفیت مواد اولیه جیره هم در عملکرد مناسب بهتر عمل و اکسیناسیون مؤثر است. کیفیت پایین مواد تشکیل دهنده جیره بخصوص مواقعی که این مواد به مدت طولانی و در یک شرایط نامناسب انبار شده باشند، احتمال آلودگی این مواد (بخصوص ذرت) با سموم آفلاتوکسین فراوان است. سموم آفلاتوکسین به علت کاهش تولید پادتن، سیستم ایمنی بدن را ضعیف می نمایند. لذا در صورت احتمال آلودگی مواد جیره می توان چند روز قبل از واکسیناسیون از محصولات خنثی کننده سموم در جیره استفاده نمود. میزان پروتئین جیره هم بر روی سطح ایمنی مرغ ها تأثیرگذار است. بطوریکه کمبود پروتئین و یا اسیدهای آمینه جیره – .باعث محدودیت در ساخت آنتی بادی ها گردد

کلمات مرتبط : معرفی انواع بیماری های اصلی مرغ بومی ، بیماری های طیور ، بیماری های مرغداری ،  شناسایی بیماری های مرغداری ، مرغ بیمار ، کتاب بیماری های طیور