ادامه مقاله معرفی انواع بیماریهای اصلی مرغ بومی – بخش ششم : چون از واکسن کشته شده استفاده می شود ضدعفونی نمودن سرنگ و سرسرنگ مشکلی ایجاد نمی نماید. بهتر است بعد از ۱۰۰۰ تزریق جوجه و ۲۰۰ تا ۲۵۰ تزریق نیمچه یا مرغ مولد بهتر است سرسوزن سرنگ تعویضں گردد. در واحدهای روستایی که به سرنگ اتوماتیک دسترسی ندارند، میتوانند با استفاده از سرنگهای معمولی و بصورت زیر جلدی اقدام به تزریق واکسن نمایند. به دلیل جذب دیر هنگام روغن معدنی موجود در این نوع واکسنها باعث می شود که دستگاه ایمنی بدن به مدت طولانی تری فعال باقی بماند. برای کاهش استرس و هزینه ناشی از تزریق، معمولا واکسنهای کشته شده حاوی آنتی ژنهای چند نوع بیماری می باشد که باعث مصونیت پرنده به مدت طولانی در برابر این بیماری ها می شود. مثل واکسن سه گانه علیه بیماری های نیوکاسل، برونشیت و سندرم کاهش تولید تخم مرغ که در نیمچه های مرغ تخم گذار مصرف می شود و این سه نوع بیماری در کاهش کمیت و کیفیت تخم مرغ در مرغ ها اهمیت زیادی دارد.

 

واکسن یادآور

استفاده مجدد یک نوع واکسن را در یک فاصله زمانی معین را اصطلاحا واکسن یادآور میگویند. استفاده از واکسن یادآور (تجویز مجدد واکسن) برای افزایش ایمنیت بدن و به حداکثر رساندن میزان پادتنها لازم می باشد. واکسنهای یادآور نه تنها باعث افزایش میزان پادتنها شده، بلکه میزان قابلیت پادتنها را در حذف عوامل بیماریزا را افزایش میدهد.

اولين واکسيناسيون عمدتاً با کمک واکسنهای زنده صورت می گیرد. واکسن یادآور می تواند هم با واکسنهای زنده و استفاده از واکسنهای کشته غیرفعال صورت گیرد. برای مؤثر بودن و ایمنیت طولانی تر، بهتر است واکسن نوبت دوم از نوع واکسنهای کشته شده به روش تزریقی صورت بگیرد. البته بعضی از بیماری های مهم در مرغهای مولد نظیر لارنگوتراکئید، آنسفالو میلیت و یا آبله در صورت ایجاد ایمنیت نیازی به واکسیناسیون مجدد ندارند.

 

معرفی انواع بیماریهای اصلی مرغ بومی

معرفی انواع بیماریهای اصلی مرغ بومی

زمان مناسب تجویز واکسن

در ادامه مقاله معرفی انواع بیماریهای اصلی مرغ بومی یکی از نکات مهم برای کسب ایمنیت گله در برابر بیماری ها، زمان و اکسیناسیون است. برای تعیین زمان مناسب واکسیناسیون گله، با مراجعه به اداره دامپزشکی شهرستان می توان زمان مناسب برنامه واکسیناسیون گله را تعیین نمود. زمان مناسب و اکسیناسیون توسط سازمان دامپزشکی براساس عیار پادتن، نوع بیماری، میزان آلودگی منطقه و حدت واکسن به کار رفته تعیین می گردد. بعنوان مثال زمان مناسب واکسیناسیون علیه بیماری گامبرو در جوجه ها، با توجه به سطح پادتنهای جوجه (اکتسابی از مادر) تعیین میگردد. واکسیناسیون علیه این بیماری زمانی مؤثر واقع می شود که میزان پادتنهای جوجه به حداقل مقدار برسد. میزان پادتنهای جوجه بعد از سه روزگی شروع به کاهش پیدا می کند. بعد از سه روزگی هر ۶ روز میزان پادتن جوجه نصف می گردد. یعنی با خون گیری از جوجه و تعیین عیار پادتن ، میتوان براساس نیمه عمر پادتنهای جوجه، زمانی که میزان پادتن های مادری به حداقل مقدار می رسد را محاسبه نمود. بهتر است.

 

اثر استرس بر واکسیناسیون

مصرف صحیح و به موقع واکسنها باعث افزایش سطح آنتی بادی ها و مصونیت پرنده از ابتلا به بیماری می گردد. در عین حال عواملی وجود دارند که باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و ممکن است با وجود مصرف واکسن، در صورت شیوع بیماری در منطقه گله به بیماری دچار شود.

یکی از عوامل تضعیف سیستم ایمنی و کاهش اثر واکسیناسیون وجود استرس در گله می باشد. هر گونه تغییر در آسایش و راحتی پرنده به عنوان عامل استرس زا محسوب میگردد. بطوری که تغییر ناگهانی جیره، در حجه حرارت سالن، تهویه ،) مدت و شدت روشنایی، تراکم گله و کیفیت آب مصرفی میتوانند عملکرد و اکسیناسیون را تحت تأثیر قرار دهند.

کلمات مرتبط : مرغ ، مرغ بومی ، بیماری ، انواع بیماری ، معرفی بیماری مرغ ، تشخیص بیماری ، سیستم ایمنی مرغ