مصرف خوراکی نیمچه های جوان با عرض سر و وزن های مختلف

مصرف خوراکی نیمچه های جوان با عرض سر و وزن های مختلف

 

 

پرنده های کوچکتر ۵۳ گرم، پرنده های متوسط ۷۸ گرم و پرنده های سنگین با پهنای سر ۴۲ / 6 میلی متر ۱۳۰ گرم در روز (نزدیک به تغذیه آزاد) خوراک مصرف کردند. در این تحقیق ارتباط آشکاری بین توانایی مصرف خوراکی و پهنای سر در ارتباط با عرض شبکه دانخوری مشاهده شد. اما کیفیت پوسته تخم مرغ : یکی از معایب بارز اوج تولید بالا و تداوم تولید که امروزه مشاهده میشود صدمه دیدن پوسته میباشد. همانند مرغ های لگهورن پس از ۲۰ تا ۳۰ هفته تولید تخم مرغ، کیفیت پوسته کاهش می یابد. کیفیت ضعیف پوسته به معنی کاهش تخم مرغ های قابل جوجه کشی و کاهش جوجه درآوری تخم مرغ های بارور به دلیل از دست دادن رطوبت از پوسته نازک می باشد. از نظر تغذیه ای مهمترین مواد مغذی مرتبط با کیفیت پوسته، کلسیم، فسفر قابل دسترس و ویتامین D3 میباشد. تغذیه مرحله ای کلسیم و فسفر و تأمین مکمل ویتامین D3 اضافی از طریق آب مفید می باشد. با افزودن 5 کیلو گرم سنگ آهک می توان سطح کلسیم جیره را به تدریج تا سن 45 إلى 55 هفتگی افزایش داد. همزمان سطح فسفر قابل دسترس جیره را می توان حداقل 

100 درصد کاهش داد. در صورتیکه مشکلات پوسته وجود داشته باشد بعضا افزودن ویتامین D3 به آب آشامیدنی مفید خواهد بود. بدین منظور ۳۰۰ واحد بین الملی ویتامین D3 به ازای هر پرنده و۲ بار در هفته توصیه می شود. در حالیکه خوراک به عنوان تنها منبع تأمین کلسیم و فسفر مورد نیاز انگاشته می شود، مشخص شده است که پرنده ها از بستر که حاوی مواد مغذی است نیز تغذیه می کنند. خوردن بستر دلیل بهبود کیفیت پوسته در پرنده های پرورش یافته در بستر نسبت به قفس در شرایط آزمایشی می باشد. مطالعات حاکی از این است که مرغهای مادر در روز ۲۰ گرم بستر میخورند که حاوی ۷ درصد کلسیم و ۱۲ درصد فسفر قابل دسترس است. متأسفانه کیفیت پوسته صرفا تحت تأثیر سطح کلسیم جیره نمی باشد بلکه زمان تغذیه و اندازه ذرات هم بر کیفیت پوسته تأثیر می گذارند. داده های مربوط به شکل 6-0 برای مرغ های لگهورن ارائه شده ولی برای مرغ های مادر امروزی در زمان اوج تولید نیز به کار می رود.

اکثر مواد پوسته در دوره تاریکی تشکیل می شود که در آن زمان مرغ خوراک مصرف نمی کند. در زمان تشکیل پوسته که روند بسیار سریعی می باشد تقریبا ۵۰ درصد از کلسیم مورد نیاز برای تشکیل پوسته از ذخایر استخوانهای اسفنجی ( از استخوانهای بلند پا ) برداشت می شود. در بین ساعات تشکیل پوسته باید ذخایر این استخوان ها به صورت فسفات کلسیم جایگزین شود.

 

پیشنهادات میکنیم مطالب زیر را در نیز در مورد  جوجه کشی مطالعه نمایید:

   

   

  گروه صنعتی اسکندری در آپارات
  گروه صنعتی اسکندری در اینستاگرام
  گروه صنعتی اسکندری در فیس بوک
  گروه صنعتی اسکندری در تلگرام
  گروه صنعتی اسکندری در تویتر
  گروه صنعتی اسکندری در یوتیوب