مراحل رشد جنین تخم مرغ : در این ویدیو مراحل رشد جنین تخم مرغ را از نزدیک مشاهده میفرمائید. در دستگاه جوجه کشی نیز نطفه دقیقاً همانند این ویدئو در داخل دستگاه رشد کرده و تبدیل به جوجه خواهند شد.

 • لخته ضریفی که روی زرده شکل گرفته است، نشانه آغاز زندگی یک جوجه است.
 • در روز دوم رگ های خونی بر روی زرده شکل می گیرند.
 • شکل گرفتن پاها و چشم در روز سوم.
 • پیشروی فرایند در روز چهارم، با تکامل بیشتر چشم.
 • در این تصویر جوجه ما چشم دارد.
 • در روز هفتم دهان شکل می گیرد.
 • جنین درون تخم هم تنفس می کند. روزانه بین 2 تا 4 لیتر اکسیژن.
 • پشت جوجه، بال شروع به جوانه زدن می کند.
 • روز دهم منقار شکل می گیرد.
 • جنین برای جوجه شدن، سختی های فراوانی را تحمل می کند.
 • در روز سیزدهم، چشم و پلک به تکامل می رسند.
 • روز پانزدهم، چشم بسته است و پلک کاملاً چشم را پوشش می دهد.
 • در روز شانزدهم تا هجدهم، جنین از سفیده تغذیه می کند.
 • روز نوزدهم روز استقلال جوجه ماست. حالا تقریباً جوجه تکامل یافته است.
 • روز بیستم با یک جوجه کامل طرف هستیم که آماده تولد است.
 • و بلاخره، روز بیست و یکم روز بیرون آمدن جوجه از تخم است. تصاویر در ادمه مرحله به مرحله این اتفاق را نشان می دهند.