صادرات دستگاه جوجه کشی به ترکمنستان در اردیبهشت ماه سال 95

دلار به ترکمنستان صادر گردید. این محموله ارسالی که به صورت مستقیم از کارخانه واقع در شهرک صنعتی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی بارگیری گردید ،  شامل ده دستگاه ماشین جوجه کشی ۲۰۰۰ عددی تخم مرغ و ده دستگاه ماشین جوجه کشی ۱۰۰۰ عددی تخم مرغ و تعداد قابل توجهی لوازم و تجهیزات و دستگاههای ستر و هچر بوده که همگی برای کشور ترکمنستان بارگیری و ارسال گردیده است.

صادرات دستگاه جوجه کشی به ترکمنستان

صادرات دستگاه جوجه کشی به ترکمنستان

لازم به ذکر است که این بار ارسال شده  دومین بارگیری از  سری دستگاه های جوجه کشی فلزی میباشد که در طول سه ماه گذشته برای جمهوری ترکمنستان صادر گردیده است پخش کننده ماشین های جوجه کشی صنعتی و خانگی این شرکت در ترکمنستان کیفیت بالا در عین قیمت مناسب را علت خرید این محصولات از گروه صنعتی اسکندری دانسته است.امید است با با عنایت حق تعالی شاهد پیشرفت دانش و صادرات در کشور عزیزمان باشیم.

Incubator-exports-to-Turkmenistan-08-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-08-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-07-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-07-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-06-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-06-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan05-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan05-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-04-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-04-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-03-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-03-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-01-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-01-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-12-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-12-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-11-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-11-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-10-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-10-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-09-min

Incubator-exports-to-Turkmenistan-09-min