سیستم تهویه عرضی

سیستم تهویه عرضی پرورش طیور

سیستم تهویه عرضی | سیستم تهویه عرضی همراه با دما ورطوبت مناسب : این سیستم بدین گونه می باشد که هوا پس از تنظیم دما و رطوبست آن در اطاقکهایی که در طول سالن طراحی گردیده اند وارد سالن شده هوای آلوده و گردوغبار از طرف مقابل توسط هواکشها خارج میگردد. این روش در سالنهای سوله ای ، صاف و سقف قوسی، که فوس آنها درعرض سالن میباشد قابل اجرا است.

نحوه اجرای سیستم تهویه عرضی :

راه اندازی سیستم تهویه عرضی

الف- ایجاد آناکس های تنظیم دما و رطوبیت هوای سالن از آنجائیکه هوای تازه برای گله باید دارای رطوبت و دمای مناسب باشد، لذا برای تأمین این موارد در مجاورت طولی سالن ، درازای هر ۱۰ متر طول سالن اتاقکهایی به طول ۷ متر و عرض ۱/۸ متر طراحی می گردد.

اصولاً مرغداران بر اساس سلیقه و تجربه خود روشهای مختلفی را در مورد سه مدیریت فوق در سالنها اجراء نموده اند، که متاسفانه دارای معایب بسیاری می باشد . بعنوان مثال در مورد تهویه آن میزان هوا و تهویه ای که دستورالعمل نژادها اعلان نموده رعایت نشده ، زیادی گازهای آلوده و کمی اکسیژن و رطوبت در هوای داخل سالن گله را آسیب داده و با اینکه میزان سوخت مصرفی بیش از نیاز واقعی می باشد اما انرژی حاصله بطور یکنواخت در کل سالن پخش نمی گردد.

 

نحوه ایجاد دما و رطوبت متناسب

حال اگر بخواهیم در تمام قسمتهای سالن دما و رطوبت مناسب، همراه با اکسیژن کافی داشته باشیم، باید هوا براساس نیاز واقعی گله تنظیم سپس وارد سالن گردد و بلافاصله هوای آلوده را از سالن خارج نمود که در این راستا، در این نشریه ضمن معرفی دو سیستم تهویه عرضی و طولی در سالن نحوه اجرا، معایب و محاسن هر کدام بطور مختصر توضیح داده می شود تا مرغداران بتوانند با توجه به نوع سالن خود و بکارگیری یکی از روشهای ذکر شده گام مثبتی در افزایش تولید و کاهش مرگ و میر در گله های مرغ خود بردارند.

مشعل

مشعل

مشعلها از انواع ۱ به ۳ و ۳ به ۵ تشکیل شده و مرغداران براساسی تجربه و وضعیت آب و هوایی ، خود نوع آن را انتخاب می نمایند.

کوره بخاری :

بخاری کوره ای مخصوص گلخانه

 

قطر کوره باید حدود ۴۰ سانتیمتر و طول ۳ تا ۴ متر با ورق مناسب تهیه شود. کوره بخاری به گونه ای باید ساخته شود که حداکثر گرما به محیط سالن انتقال یابد، لذا حرارت حاصل از سوختن سوخت و گازهای حاصل به کوره دیگری که با فاصله ای بر روی کوره اول قرار گرفته و یا به شبکه ای از لوله های باریک ، انتقال یابد. بهر حال به هیچ وجه نباید حرارت بخاری ها هدر برود بلکه قسمت اعظم آن باید به سالن منتقل گردد.

در فصول سرد سال ، هوای سرد وارد اتاقک شده پس از برخورد با بخاریها گرم شده ، سپس به سالن انتقال مییابد.


لازم به ذکر است که برای راه اندای یک مرغداری موفق نیاز به دستگاه های جوجه کشی با کیفیت و راندمان بالا خواهید داشت که توصیه ما به شما استفاده از دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری میباشد که راندمانی بالغ بر ۹۹% را ارائه مینمایند