ساخت آشیانه برای مرغ بومی

سلانه مخصوص مرغ بومی در روستا

ساخت آشیانه برای مرغ بومی  | برای هر ۱۰ تا ۱۲ متر مربع مساحت کف آشیانه، یک متر مربع پنجره کافی است. برای جلوگیری از ورود حشرات موزی و حیوانات مضر، بهتر است پشت پنجره ها را توری بکشیم. در مناطق گرمسیر، پنجره ها نزدیک سقف، و در مناطق سردسیر، پنجره ها را نزدیک کف جایگاه احداث می کنند.

احداث گردشگاه در محوطه جلو آشیانه، به منظور استفاده طیور بومی از هوای آزاد ضروری است. مساحت گردشگاه بهتر است دو برابر مساحت آشیانه (و حتی بیشتر) در نظر گرفته شود. لازم است اطراف گردشگاه به وسیله توری محصور شود.

پنجره آشیانه مرغ بومی

اگر در محوطه گردشگاه، گیاهانی از قبیل یونجه و شبدر کشت، شود بسیار مفید خواهد بود؛ زیرا می تواند به صورت تناوبی مورد چرای طیور قرار گیرد.

ارتفاع آشیانه ارتفاع آشیانه باید در مناطق گرمسیر بیشتر از مناطق سردسیر باشد. یعنی در مناطق گرمسیر حدود ۳/۵ الی ۶ متر و در مناطق سردسیر ۳ الی ۳/۵ متر باشد. آشیانه را «در مناطق گرمسیر : شرقی- غربی» و «در مناطق سردسیر : شمالی-جنوبی» میسازند.

مساحت لازم برای پرورش مرغ بومی به ازاء هر ؛ قطعه مرغ بومی، یک متر مربع آشیانه مسقف و ۲ متر مربع فضای آزاد لازم است.

میزان فضای لازم برای لانه مرغ
  •  اندازہ لبه ی دانخوری
  • برای جوجه های ۲ تا ۶ هفته: ۲ سانتیمتر
  • برای نیمچه ها؛ ۷ تا ۸ سانتیمتر
  • و برای مرغ های تخمی؛ ۱۵- ۱۰ سانتیمتر باید باشد.
  • آبخوری های ناودانی یا طولی
  • برای جوجه تا سن ۵ هفتگی؛ یک سانتیمتر
  • از ۵ تا ۸ هفتگی؛ ۱/۵ تا ۲ سانتیمتر
  • و برای مرغ های بالغ و تخم گذار؛ ۲/۵ سانتیمتر لبه

اگر از آبخوری های سیفونی استفاده می شود، برای هر ۵۰ قطعه مرغ تخمگذار، یک عال د در نظر می گیرند. لانه تخم گذاری «برای هر ۹-۵ قطعه مرغ، یک لانه تخم گذاری معمولی» و «برای هر ۵۰ قطعه مرغ، یک مترمربع لانه تخم گذاری جمعی» لازم است.

ساخت آشیانه برای مرغ بومی  | لانه تخم گذاری باید حداقل یک ماه قبل از شروع تخم گذاری در داخل آشیانه قرار گیرد تا مرغ عادت کند در داخل آن، تخم گذاری کند. همچنین بعضی مواقع، مرغ های کرج در لانه تخم گذاری تجمع می کنند که باعث خفگی و مرگ آن ها می شود. برای جلوگیری از این مشکل باید مرغ های کرچ را از لانه ها خارج کرد و در معرض نور شدید خارج از جایگاه قرار داد.

چوب خوابگاه

چوب خوابگاه مرغ بومی روستایی

ساخت آشیانه برای مرغ بومی  | مرغها بر حسب غریزه عادت دارند در جاهای بلند استراحت کنند. بنابراین، نصب چوب خوابگاه در آشیانه بسیار مفید است. این کار باعث می شود مرغ ها از نشستن بر روی ظروف آبخوری و دانخوری خودداری کنند. در نتیجه این ظروف کمتر در معرض آلودگی به مدفوع قرار می گیرند. طول این چوب ها به ازاء هر مرغ ۲۵-۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته می شود. ارتفاع چوب خواب «برای جوجه ها ۰ ؛ سانتیمتر» و «برای مرغ های بالغ ۹۰ سانتیمتر» از سطح جایگاه می باشد.


شایان ذکر است که شما برای راه اندازی پرورشگاهی کوچک برای مرغ های بومی نیاز به یک دستگاه جوجه کشی خواهید داشت که میتوانید از دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری استفاده نمایید.