روشهای واکسیناسیون

زیر جلدی یا تزریق داخل عضله : کلیه واکسنهای کشته و بعضی از واکسنهای زنده را میتوان به روش تزریق اجرا نمود. مزیت این روش پوشش یکنواخت برای کلیه پرنده ها است اما واضح است که این روش مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی است. واکسن مارک غالبا به جنین ۱۸ روزه با جوجه یک روزه در جوجه کشی تزریق میشود (به بخش های بعدی قسمت مارک مراجعه شود ). واکسیناسیون پرندههای مسن تر نباید در برنامه محدودیت یک روز در میان در صبح روز دان صورت گیرد زیرا گرفتن پرنده موجب استفراغ خوراک میشود. ب ) آب آشامیدنی : روش معمول برای اجرای واکسنهای زنده از قبیل برونشیت، نیوکاسل و گامبر و از طریق آب آشامیدنی میباشد. در این روش به منظور اطمینان از پوشش کامل گله   ضروری است که ۱ تا ۳ ساعت قبل از توزیع واکسن آب از دسترس پرندهها خارج شود. در هوای گرم (۳۰ درجه سانتی گراد ) یک ساعت محرومیت از آب کافی است در حالیکه در شرایط معتدل ( ۲۲ درجه سانتی گراد ) ۳ ساعت تشنگی ضروری است. هدف اصلی از قطع آب اطمینان از تمایل کلیه پرندهها به آب است البته نباید پرندهها به طور شدید تشنه شوند. اگر پرنده ها قبل از اجرای واکسن آشامیدنی آب بدن خود را از دست بدهند میزان دریافت واکسن غیر یکنواخت شده زیرا ۵۰ تا ۶۰ درصد پرندههای غالب در گله كل واکسن یا آب را مصرف مینمایند.

جدول برنامه واکسیناسیون

 

بدلیل اینکه در این روش واکسنها زنده هستند در زمان اجرا میبایست دقت زیادی از لحاظ عدم بروز شوک حرارتی یا وجود مواد آلی خارجی به عمل آید. آب آشامیدنی بسیاری از مرغداریها به منظور از بین بردن ویروسهای طبیعی کلر زنی میشود. کلر با سایر مواد ضد عفونی کننده، ویروس واکسن را خواهند کشت بنابراین باید از اضافه کردن مواد ضدعفونی کننده به آب واکسن خود داری کرد. بهتر است که کلر زنی آب ۶۸ ساعت قبل از اجرای واکسن قطع شود. به منظور محافظت واکسن از تأثیر منفی باقی مانده کلر ( بیش از یک قسمت در میلیون ) یا سایر مواد آلوده کننده آب، معمولا به آب واکسن پودر شیر خشک بدون چربی اضافه میشود. اگر آلودگی آب با ویروسها یا باکتریها در حد بالایی باشد بطوریکه قطع کلر به مدت ۶۸ ساعت قبل از اجرای واکسن غیر ممکن است بهتر است از منبع آب جداگانه و آبخوریهای مجزا جهت اجرای واکسن استفاده نمود. نکته دیگری که باید توجه نمود این است که آبخوریها قبل از توزیع واکسن شسته شوند. واکسن میبایست به دقت با آب و پودر شیر خشک مخلوط شود. به طور معمول میزان آب مورد استفاده برای واکسن ۳۰ درصد از مقدار آبی است که در روز توسط پرنده مصرف میشود. میزان افزودن پودر شیر خشک بدون چربی یک کیلو گرم به ازای هر ۶۰۰ لیتر آب میباشد. ابتدا میبایست واکسن در مقدار کمی آب به دقت حل شده، سپس به منبع محلول آب و شیرخشک افزوده شود. محلول آماده شده را میتوان به داخل سیستم آبخوری پمپ نمود. نباید واکسن را از طریق توزیع کننده دارو استفاده نمود. در جدول – 4 میزان مصرف آب توسط نیمچههای مادر در دمای ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد به همراه آب و واکسن و پودر شیر خشک مورد نیاز برای ۱۰ هزار پرنده آورده شده است

 

اگر واکسن از طریق پمپ وارد سیستم آبخوری می شود می بایست شير انتهای مسیر تا زمانی که مایع حاوی شیر مشاهده شود باز باشد. برای اطمینان از مصرف واکسن توسط کلیه پرنده ها باید ۲ تا ۳ دفعه در طول سالن به خصوص در کناره دیوارها قدم زد و پرنده ها را به حرکت در آورد.

 

پیشنهادات میکنیم مطالب زیر را در نیز در مورد  جوجه کشی مطالعه نمایید:

 

 

 

گروه صنعتی اسکندری در آپارات
گروه صنعتی اسکندری در اینستاگرام
گروه صنعتی اسکندری در فیس بوک
گروه صنعتی اسکندری در تلگرام
گروه صنعتی اسکندری در تویتر
گروه صنعتی اسکندری در یوتیوب