راهنمای نگهداری ماشین جوجه کشی

ادمین
راهنمای نگهداری ماشین جوجه کشی

راهنمای نگهداری ماشین جوجه کشی

تمیزکردن ماشین جوجه کشی:

تمیزکردن ماشین جوجه کشی

راهنمای نگهداری ماشین جوجه کشی : حرارت و رطوبت مناسب در ماشین جوجه کشی، محیط مناسبی برای رشد میکروب ها است. دستورهای بهداشتی به طور کامل، رعایت نشود، عاملهای بیماریزا به آسانی رشد میکنند و باعث آلودگی می شوند. در نتیجه، خسارت زیادی به بار می آورند. قسمت های جداشدنی دستگاه جوجه کشی و صفحات آلوده باید ابتدا خیس شوند. سپس با آبگرم، برس و مادهٔ ضدعفونی کننده به طور کامل، شسته شوند. برای ضد عفونی کردن محیط ماشین جوجه کشی و تخم مرغها در ماشین های برقی، ابتدا سینی مخصوص کف ماشین را پر از آب می کنند. سپس مقداری محلول پرمنگنات و فرمالین در آن میریزند.

چیدن تخم مرغ در ماشین جوجه کشی:

راهنمای نگهداری ماشین جوجه کشی : پس از ضدعفونی و تنظیم دستگاه در ماشین های جوجهکشی کوچک، ابتدا تخم مرغ ها را علامت گذاری میکنند. زیرا در این ماشین ها، کار چرخاندن تخم مرغ ها با دست انجام میشود. سپس تخم مرغ ها را نوک به نوک یا ته به ته روی میله های چرخان قرار می دهند و در دستگاه را میبندند. درجهٔ حرارت دستگاه به دلیل سرد بودن تخم مرغها، کمی پایین می آید. ولی بعد از مذاتی به اندازهٔ طبیعی خود میرسد. در ماشینهای جوجهکشی، تخم مرغ ها را داخل شبانه های مخصوصی یا قاب های راک میچینند. به طوری که قسمت پهن تخم مرغ به سمت بالا باشد.

چیدن تخم مرغ در ماشین جوجه کشی

سپس تخم مرغ ها را نوک به نوک یا ته به ته روی میله های چرخان قرار می دهند و در دستگاه را میبندند. درجهٔ حرارت دستگاه به دلیل سرد بودن تخم مرغها، کمی پایین می آید. ولی بعد از مذاتی به اندازهٔ طبیعی خود میرسد. در ماشینهای جوجهکشی، تخم مرغ ها را داخل شبانه های مخصوصی یا قاب های راک میچینند. به طوری که قسمت پهن تخم مرغ به سمت بالا باشد.

تنظیم حرارت در ماشین جوجه کشی:

راهنمای نگهداری ماشین جوجه کشی : حرارت لازم در ماشین جوجه کشی به وسیلهٔ برق، گاز یا نفت، فراهم می شود. جنین برای رشد خود به درجهٔ حرارت به خصوصی نیاز دارد. این درجهٔ حرارت در تمام ماشین ها، یکسان است. اگر هم تفاوت حرارتی در ماشین ها باشد، بسیار اندک است. حرارت ماشین جوجه کشی در هیجده روز اول، سی و هشت درجهٔ سانتیگراد تنظیم میشود. دمای آن در سه روز آخر باید سی و هفت درجهٔ سانتیگراد باشد. در ماشین های نفتی، حرارت، یک درجهٔ سانتیگراد بالاتر است. یعنی، سی و نه درجهٔ سانتیگراد می شود.

تنظیم حرارت در ماشین جوجه کشی

حرارت ماشین باید در طول دورهٔ جوجه کشی ثابت باشد. تغییر حرارت، باعث پایین آمدن درصد جوجه درآوری می شود. به علاوه، جوجههای به دست آمده نیز ضعیفا می شوند. اگر در مذت جوجه کشی، حرارت ماشین، کمی بیشتر از اندازهٔ لازم باشد، جوجه ها قبل از روز بیست و یکم خارج می شوند. اگر حرارت، کمتر از اندازهٔ ، لازم باشد. جوجه ها دیرتر از روز بیست و یکم از تخمها بیرون می آیند. این در صورتی است، که تغییر حرارت، کم باشد. اگر دمای دستگاه، زیاد بالا و پایین برود، جنین ها تلف می شوند.

رطوبت لازم در ماشین جوجه کشی:

در ماشین های جوجه کشی کوچک با قراردادن ظرف آب، زیر تخم مرغها، این رطوبت، فراهم می آید. در ماشین های متوسط به وسیلهٔ ظرف آب و المنت که  به صورت دستی با تنظیم می شود. در ماشینهای بزرگ هم به صورت اتوماتیک، رطوبت لازم، فراهم میشود. جنین برای رشد خود به اکسیژن نیاز دارد. در داخل تخم مرغ، اکسیژن کافی برای رشد جنین وجود ندارد. بنابراین باید هوای داخل ماشین به اندازه ای باشد که نیاز جنین را برطرف کند.

در مدت جوجه کشی باید تخم مرغ ها را هر روز چند بار بچرخانیم. اگر تخم مرغ ها ثابت بمانند، زرده و نطفه به طرف بالا حرکت میکنند. زیرا زرده، سبک تر از سفیده است. دراین حالت به پوسته میچسبد و جنین نمیتواند رشد طبیعی داشته باشد. به علاوه با چسبیدن زرده و نطفه به پوسته، آب نطفه بخار می شود. در این حالت، احتمال مرگ جنیرن زیاد است. بنابراین باید تخم مرغها را روزانه دستکم، چهاربار بچرخانیم. هرچه تعداد چرخش تخم ها بیشتر باشد، اثر بهتری در جوجه کشی دارد.

بازدید روزانه از دستگاه جوجه کشی:

گفتیم که دمای محل نصب دستگاه جوجه کشی باید بیست تا بیست و پنج درجهٔ سانتیگراد باشد. همچنین، تغییر شدید حرارت و کوران باد نباشد. علاوه براین، محل رطوبت کافی داشته باشد. ماشین هم در سطحی صاف و با فاصلهٔ یک متر از دیوار قرار بگیرد. علاوه براین نکته ها باید روزانه دستکم چهاربار، ماشین جوجه کشی بازدید شود.

  1. در هر بازدید باید به این نکته ها توجه کنید:
  2. جلوی در اتاق باید از تشتی که مادهٔ ضدعفونی کننده دارد، قرار بدهیم.
  3. قبل از ورود، چکمه و لباس کار تمیز بپوشیم و چکمه ها را در تشت، ضدعفونی کنیم.
  4. از ورود افراد گوناگون به محل نصب دستگاه، خودداری شود.
  5. ماشین باید از نظر دما، روشن یا خاموش بودن کنترل شود.
  6. در هر بیست و چهار ساعت باید دستکم پنج بار، جهت سینی های ماشین عوض شود.
  7. در بازدیدهای روزانه، مقدار آب داخل سینی کف ماشین را باید زیر نظر داشته باشیم.

دسته بندی مقالات جوجه کشی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
80+ محصولات
4000+ سفارشات تکمیل شده
14000+ کاربران
336+ مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت