جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک :برای جوجه کشی در ماشین های جوجه کشی کوچک دو عامل اصلی مهم است.
الف:انتخاب تخم مرغ
ب: رسیدگی در مدت 21 روز در ماشین    

الف: انتخاب تخم مرغ جوجه کشی
تخم مرغ یا از مزرعه گله مادر تامین می شود و یا از مزارع خروس های گله محلی که به صورت یک گله کوچک پرورش می یابند .در هر صورت برای انتخاب تخم مرغ جوجه کشی باید موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد.
– وزن تخم مرغ باید بین 50-60 گرم باشد.
– تخم مرغ باید بیضی شکل باشد .به عبارت دیگر تخم مرغ های گرد یا دراز برای جوجه کشی مناسب نیستند.
– پوسته تخم مرغ باید مانند یک تخم مرغ طبیعی باشد بدون ناهمواری
– تخم مرغ های ترک دار برای جوجه کشی مناسب نیستند.
– تخم مرغ جوجه کشی هر چه تازه تر باشد بهتر است و نباید بیش از یک هفته آن را نگهداری کرد.
– از انتخاب تخم مرغ های کثیف خودداری شود و یا آن ها را تمیز کرد.

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

نکات بهداشتی قبل از شروع جوجه کشی
1-تخم مرغ
پس از انتخاب تخم مرغ باید آن را با یک پارچه لطیف تمیز نمود و در صورتی که کثیف باشد می توان با یک پارچه نمدار آن را تمیز کرد. ولی حدالامکان از شستن تخم مرغ ها باید خودداری شود.
2-ماشین جوجه کشی
ماشین جوجه کشی را نیز باید تمیز کرد.
3-نحوه چیدن تخم مرغ در ماشین جوجه کشی
پس از تمیز کردن تخم مرغ و ضد عفونی ماشین آن را روشن نموده و پس از تنظیم حرارت رطوبت و رسیدگی به وضعیت تهویه تخم مرغ ها را به گونه ای در ماشین می گذاریم که قسمت پهن تخم مرغ به طرف بالا باشد .

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

ب:رسیدگی در مدت 21 روز در ماشین
باید دقت نمود روزانه حداقل چهار بار ماشین جوجه کشی بازدید شود و در هر بازدید موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد.

تامین رطوبت
با قرار دادن یک ظرف آب زیر تخم مرغ ها رطوبت ماشین را تامین نمایید .دقت شود رطوبت در 18 روز اول 60 درصد و در سه روز آخر 70 درصد باشد.
در صورت پایین آمدن میزان رطوبت آب ظرف را بیشتر کنید و اگر رطوبت بیشتر از حدود ذکر شده باشد باید آب ظرف را کم کنید .سپس با بازدید در فاصله نیم ساعت مطمئن شوید رطوبت مورد نیاز تامین شده است.

– چرخاندن
تخم مرغ ها در هر روز حداقل چهار بار باید چرخانده شوند .در صورتی که ماشین جوجه کشی سیسیتم چرخشی دارد باید دقت شود که چرخش تخم مرغ ها به موقع انجام گیرد .اگر دستگاه فاقد سیسیتم چرخاندن است با کف دست آن را حداقل روزی چهار بار باید چرخاند.

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

تامین حرارت
با توجه به سیستم تامین حرارت در ماشین جوجه کشی باید دقت نمود که حرارت در 38 درجه سانتی گراد ثابت بماند .هر چه نوسان حرارت کمتر باشد بازدهی جوجه کشی بیشتر است. اگر بتوانید حرارت را در سه روز آخر بین 37-5/37 درجه سانتی گراد ثابت کنید بهتر است.

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

تهویه
برای تامین اکسیژن و خارج کردن گاز کربنیک باید به سیستم و نوع ماشین توجه کرد. در صورتی که ماشین فاقد هواکش باشد با باز و بسته کردن درب ماشین تهویه صورت می پذیرد. در این صورت باید توجه کرد که حرارت و رطوبت ماشین دچار افت شدید نشود .
تعداد باز و بسته کردن درب بستگی به ظرفیت ماشین دارد . باید این عمل را به گونه ای انجام داد تا ضمن تامین اکسیژن و خروج گاز کربونیک میزان حرارت و رطوبت نیز تغییر نکند.
بازدید ها
هرچه بازدید از ماشین بیشتر باشد تامین حرارت رطوبت چرخاندن و تهویه با دقت بیشتری صورت می گیرد.
در روز هفتم جوجه کشی باید با دستگاه نطفه یاب تخمم رغ های بدون نطفه را از ماشین خارج کرد.

نطفه یابی
ابتدا باید اتاق جوجه کشی را تاریک نمود سپس دستگاه نطفه یاب را روشن کرد و تخم ها را درون سوراخی که روی نطفه یاب تعبیه شده است قرار داد. در این حالت سه شکل وجود دارد
الف: تخم مرغ شفاف و بدون حرکت است در این صورت تخم مرغ بدون نطفه است
ب: تخم مرغ دارای نطفه است و در آن حالت تار عنکبوتی دارد ولی ثابت مانده است که در این صورت نطفه وجود دارد لیکن مرده است که باید آن تخم مرغ را نیز از ماشین جوجه کشی خارج کرد.
ج: تخم مرغ دارای تار های عنکبوتی شکل است و دارای حرکت کندی می باشد که در این صورت نطفه وجود دارد و زنده است که باید تخمم رغ بلافاصله در داخل ماشین قرار گیرد.

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک

جوجه کشی گام به گام در ماشین های کوچک