جوجه کشی مصنوعی

در جوجه کشی مصنوعی  عملیات جوجه کشی را به جای  مرغ کرچ ماشین های جوجه کشی ساخته شده  توسط کارخانه های مختلف انجام می دهد.

ماشین های جوجه کشی به شکلی طراحی و ساخته می شوند  که تمامی  عملیات مربوط  به جوجه کشی  شامل ایجاد و کنترل دما  رطوبت تهویه  و همچنین  چرخش تخم مرغ ها در  آن ها به صورت  دستی نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک قابل اجرا  باشند.

ظرفیت ماشین های جوجه کشی  بسیار متفاوت است و معمولا به صورت تحقیقاتی  خانگی و  تجاری ساخته می شوند.

عملیات جوجه کشی شامل  دو بخش است  تخم مرغ ها 18 روز  اول در بخش ستر یا ماشین های جوجه کشی قرار می گیرند  و 3 روز آخر به هچر  یا ماشین های  جوجه در آوری  منتقل می شوند.

انواع ماشین های جوجه کشی

ماشین های جوجه کشی از نظر تهویه  به دو نوع تقسیم می شوند.

1 ماشین های جوجه کشی دارای فن

در این نوع ماشین های جوجه کشی بزرگ نیروی ایجاد شده توسط  فن باعث گردش هوا در داخل ماشین می شود. ظرفیت این نوع ماشین ها معمولا بزرگ  و عموما به صورت تجاری  از آنها استفاده می شود این نوع ماشین ها در اندازه و شکل های  مختلف توسط  کارخانه های سازنده طراحی و ساخته می شود.

جوجه کشی مصنوعی

جوجه کشی مصنوعی

2 ماشین های جوجه کشی  بدون فن

این نوع ماشین ها فاقد فن بوده و تبادل هوا با گرم شدن هوا انجام می شود هوای گرم شده در  قسمت های بالایی  و هوای تازه و سردتر  در قسمت های پایین  و گردش هوا بر اساس  اختلاف دمای  هوای سرد و گرم انجام می شود. ظرفیت این نوع ماشین ها  کم و عموما به صورت  خانگی از آنها استفاده می شود شکل و اندازه  در این ماشین  ها متفاوت است.

 

جوجه کشی مصنوعی

جوجه کشی مصنوعی

سیستم های  جوجه کشی مصنوعی

سیستم های جوجه کشی مصنوعی  در دو گروه قرار می گیرند

سیستم چند مرحله ای

سیستم یک مرحله ای

سیستم چند مرحله ای

در این سیتم  چند رده سنی  مختلف از تخمک مرغ های  جوجه کشی  در ماشین ها قرار می گیرد یعنی در هر زمان  مقدار  قابل توجهی  تخم مرغ  در دستگاه  قرار و یا خارج می شود و درجه  حرارت و رطوبت  برای تخم مرغ ها  که جنین  آنها  در مراحل مختلف  رشد و نمو می باشد  یکسان در نظر گرفته می شود سیستم های چند مرحله ای  به دو صورت وجود دارند  : با راک ثابت و با ترولی

سیستم  چند مرحله ای  با راک ثابت

در این سیستم راک های  حامل جوجه ثابت بوده  و چون گرمای ثابت شده  به آسانی به کل  دستگاه انتقال می یابد  میزان جوجه در آوری  .در حد مطلوب  و با کیفیت بالبا  می باشد. مشکل کار  با این  دستگاه ها  پاکسازی  و ضد عفوتنی  کردن نهاست.

سیستم چند مرحله ای  با ترولی

در این سیستم چهار چرخ های متحرک حاوی  تخم مرغ تازه  در ابتدای دستگاه  قرار گرفته و با گذشت زمان خروج تخم مرغ  های قدیمی  این گاری ها در طول  ماشین حرکت داده  می شوند و گاری های جدید وارد می شوند .

گردش هوا در این سیستم  از انتهای دستگاه یعنی جایی که  تخم مرغ ها  در مراحل  آخر رشد  هستند شروع و پس از  پیمودن طول جوجه دستگا ه به سمت  تخم مرغ های تازه جریان می یابد  در این  سیستم کار  راحت و سرعت بیشتری دراد .

سیسیتم جوجه کشی تک مرحله 

در این نوع سیسیتم  به آسالنی  می توان با دستگاه جوجه کشی  کارکرد و امکان  تغییر حرارت  و رطوبت نسبی در  در طول دوره جوجه کشی  بر اساس مراحل مختلف  رشد جنین وجود دارد  و ضد عفونی کردنم دستگا ه در هر انکوباسیون  یکسان و به خوبی انجام می شود.

در سیستم های تک مرحله ای  به علت آن که پس از شروع کار باید  دمای  تخم مرغ ها  به سرعت به درجه مناسب برسد  و بنابراین گرما به هدر نرود  اما در سیستم های چند مکرحله ای  بخشی از حرارت همواره  برای گرم کردن  تخم مرغ های  جدید استفاده می شود.

از آنجایی که  در روز هیجدهم تخم مرغ ها با هم به هچر  منتقل می شوند  و گرمای تولید شده زیاد می باشد و باید خنک شود  دستگاه باید  دارای قدرت  خنک کنندگی کافی  باشد از طرفی  به دلیل تولید بیشتر  دی اکسید کربن  توسط  تخم مرغ ها  در  پایان روز هجدهم  سیستم تهویه  این دستگاه ها  باید کارا و قوی باشد.

مزایای  سیستم های تک مرحله ای  عبارتند از

  1. کیفیت خوب جوجه های تولیدی
  2. صرفه جویی در  نیروی کار
  3. طول عمر بیشتر دستگاه های تک مرحله ای نسبت به چند مرحله ای
  4. ضد عفونی دقیق تر و آسان تر  سیسیتم تک مرحله ای  نسبت به چند مرحله ای