جوجه کشی مرغ

جوجه کشی
در گذشته جوجه کشی مرغ های بومی صرفا از طریق جوجه کشی طبیعی و با استفاده از مرغ های کرچ صورت می گرفت . اما در حال حاضر در واحد های روستایی می توان از دستگاه های جوجه کشی برای تولید جوجه بومی یک روزه از تخم مرغ های نطفه دار استفاده نمود. شرکت های مختلفی در داخل و خارج کشور در امر طراحی و تولید دستگاه های جوجه کشی فعالیت دارند که در این میان میتوان به دستگاه های حرفه ای و با راندمان بالا گروه صنعتی اسکندری اشاره کرد .

دستگاه جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری به صورت دیجیتال با سیستم هوشمند برای کنترل رطوبت دما و هوادهی و چرخش کار می کنند. چرخش تخم ها داخل ماشین جوجه کشی باید به صورت بسیار آرام و بدون ایجاد ضربه اولیه صورت گیرد. چرخش غیر استاندارد با سرعت بیشتر و ضربه ای باعث آسیب به کیسه هوا جنین و در نتیجه کاهش راندمان جوجه دهی می شود.

جوجه کشی مرغ - 290 تایی

جوجه کشی مرغ – 290 تایی

با توجه به سیستم دیجیتالی و هوشمند بودن دستگاه جوجه کشی مرغ مهمترین وظیفه مرغدار برای جوجه کشی انتخاب تخم مرغ مناسب برای جوجه کشی است. تخم مرغ های مورد استفاده برای جوجه کشی در درجه اول از نظرز شکل و اندازه باید طبیعی و فاقد هر گونه شکستگی و یا ترک باشند.

همچنین از تخم مرغ های مورد استفاده برای جوجه کشی استفاده نمود. شستن و یا برس کشیدن تخم مرغ برای پاک کردن تخم مرغ بطور کامل باعث رفع آلودگی نمی شود و از تخم مرغ های به ظاهر تمیز که روی بستر هستند برای جوجه کشی استفاده نشود و برای به حداقل رساندن آلودگی تخم مرغ توصیه می شود که جمع آوری تخم مرغ برای جوجه کشی فقط از لانه های تخم گذاری و بصورت چندین نوبت در روز باشد.

نطفه دار بودن تخم مرغ را می توان با استفاده از نوربینی و نطفه سنجی تشخیص داد . با استفاده از یک جعبه کوچک و یک لامپ معمولی می توان عمل کندلینگ تخم مرغ را داد . بهتر است برای تشخیص بهتر تخم مرغ های نطفه دار عمل کندلینگ در یک اتاق کاملا تاریک صورت بگیرد. تخم مرغ های بدون نطفه دار جلوی نور لامپ کاملا روشن و بدون لکه می باشند ولی در تخم مرغ های نطفه دار جنین به صورت لکه ای تیره بر روی زرده تخم مرغ دیده می شود.

با توجه به جمعیت محدود مرغ های بومی تخمگذار بهتر است که عمل کندلینگ تخم مرغ ها برای اطمینان از نطفه دار بودن صورت گیرد. چون تخم مرغ های بدون نطفه در طی دوره جوجه کشی به دلیل فساد شدن باعث آلودگی بیشتر سایر تخم مرغ های داخل دستگاه می شود.
دوره جوجه کشی مرغ حدود 21 روز می باشد .

جوجه کشی مرغ - ایزی باتور48 تایی

جوجه کشی مرغ – ایزی باتور48 تایی

تولک (کرچی)
تولک رفتن یکی از خصوصیات فیزیولوژیکی طبیعی پرندگان است که برای تکثیر و بقاء نسل صورت می گیرد. مرغ های بومی عموما بعد از یک دوره تخمگذاری به تولک می روند و در طی آن پر های قدیمی که به حالت شکسته و ژولیده هستند ریخته و پر های جدید جایگزین پر های قدیمی می گردد. در این مدت تخم گذاری متوقف می شود.

زیرا پروتئین مصرفی بیشتر مصرف رشد پر ها شده و برای تولید تخم مرغ کافی نخواهد بود .در شرایط روستایی ازدیاد نسل مرغ ها با کرچ شدن مرغ ها صورت می گیرد . عواملی از جمله کاهش ساعات نور افزایش ناگهانی دمای جایگاه و یا جمع شدن تخم مرغ در جایگاه می تواند باعث تحریک تولک رفتن مرغ ها بعد از یک دوره تولید گردد.