تیفوئید طیور ( سالمونلا گالیناروم )

 علی رغم اینکه عامل بیماری مشابه سالمونلا پلوروم است اما به عنوان یک بیماری که در بسیاری از کشورها نادر است مطرح می باشد. گرچه این بیماری از طریق تخم مرغ منتقل شده و جراحات در پرنده های جوان مشابه آنچه که در سالمونلا پلوروم ذکر شد ایجاد می نماید اما تمایل به انتشار سریع در گله های در حال رشد و بالغ داشته و تلفات نیز برای تمام سنین بالاتر است. پرنده های مسن تر ممکن است آب بدن خود را از دست داده و کبد آنها بزرگ، ترد و به رنگ صفرا باشد، طحال آنها بزرگ شده و شاید دچار کم خونی و آنتریت بشوند. درمان این بیماری مشابه پلوروم است گرچه باکترین هایی در دسترس می باشد که استفاده از آنها در کنترل تلفات ناشی از این بیماری مؤثر بوده است.

عفونت پاراتیروئید

 این بیماری توسط تعدادی از گونه های غیر اختصاصی سالمونلا ایجاد می شود، گرچه سالمونلا تیفیموریوم معمول ترین عامل این بیماری می باشد. پرنده ها در تمامی سنین به این بیماری حساس بوده، اما بروز این بیماری در گله های جوان تر معمولا به همراه تلفات دیده می شود که عمدتا در چند هفته اول رخ می دهد. جراحات ممکن است شامل بزرگ شدن کبد و گاها نقاط نکروتیک و همچنین زرده های جذب نشده باشد. عفونت می تواند در چشم با بافت های سینوویال’ متمرکز شود.

تعداد زیادی مواد ضد باکتریایی وجود دارد که قادر است از تلفات جلوگیری کند اما قادر به جلو گیری از ابتلای گله نیستند. رعایت اصول بهداشتی به طور دقیق در کارخانه جوجه کشی به جلوگیری از انتقال بیماری در گله های متوالی کمک می کند. توصیه می شود جهت جلوگیری از ورود آلودگی سطح پوسته به داخل تخم مرغ، تخم مرغ های قابل جوجه کشی گاز داده شوند، ضمن اینکه احتمال ابتلا از طریق انتقال حقیقی از طریق تخم مرغ ضعیف است. حرارت ناشی از پلت کردن تأثیر معقولی در نابود کردن سالمونلاها در خوراک دارد. مدیریت قوی و خوب و خارج نمودن پرنده های وحشی و حیوانات دست آموز از آشیانه های پرورش مرغ مادر کمک شایانی به کنترل انتقال این بیماری می کند. روش های متعددی برای تعیین وضعیت سالمونلای گله وجود دارد. تهیه نمونه های محیط کشت به طور متناوب از بستر، گرد و غبار، آب، باقی مانده جوجه کشی و غیره برای تشخیص سریع آلودگی پیشنهاد می گردد.