تجهیزات مرغداری

هیتر:ازتجهیزات مرغداری در روش های قدیمی  منبع تولید حرارت  که به طور  عمده از  طریق سوخت مواد فسیلی تامین می شد که درون سالن نصب شده بود.در چنین شرایطی  به علت مصرف اکسیژن  سالن در نتیجه ی سوخت مواد نفتی و تولید گاز های سمی  مانند CO2 شرایط نا مناسبی را برای  پرورش پرنده ها  فراهم می کرد.بنابراین استفاده از آن ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود.امروزه به تدریج استفاده از این منابع حرارتی  در حال تغییر و تحول است.

در روش های  جدید در هیتر ها معمولا محفظه احتراق از محوطه ی عبور هوا  جداست و در نتیجه هوای سرد پس از ورود  به دستگاه  از طریق صفحات انتقال حرارات  به طور غیر مستقیم  گرم می شود. بنابراین گاز های  حاصل از  احتراق به  داخل سالن نفوذ نکرده  و هوای سالن  را آلوده نمی کند.

تجهیزات مرغداری

تجهیزات مرغداری

تجهیزات سرمایشی

از آنجا که دامنه ی مطلوب حرارتی برای  پرورش پرنده ها محدود است و در بیشتر مناطق آب و هوایی  تغییرات  دما در طول سال به بیش از این  محدوده می رسد بنابراین طراحی دستگاه های سرمایشی در بیشتر مناطق در حفظ سلامت و بهبود عملکرد تولید اهمیت دارد .ساده ترین و رایج ترین  دستگاه  سرمایشی  خنک کننده ها ی  تبخیری هسند. در این روش از جذب دمای محیط  توسط آب  در زمان تبخیر بهره گرفته و محیطی مطلوب  را برای پرورش فراهم می کنند.

انواع خنک کننده های  تبخیری

الف)افشانه کردن آب به داخل سالن

در این  روش  آب از طریق  از زیر سقف به درون  سالن اسپری  می شود .در این حالت ذرات آب پاشیده شده  باید بسیار ریز و  زمان تابش  محدود گردد تا مانع افزایش رطوبت  نسبی سالن و خیس شدن بستر  پرنده ها گردد.

ب)افشانه کردن آب درون دریچه های  هوا

در این حالت دمای هوای  وارد شده به سالن به طور نسبی  کاهش می یابد  اما امکان مرطوب  شدن بستر همانند  روش قبلی وجود دارد.

ج)استفاده از پوشال مرطوب

در این روش دریچه های ورودی هوا  را به قاب هایی  که با پوشال پوشانده شده  و آب در لایه های آن  جریان دارد مجهز می نمایند  .عبور  هوا از بین  ذرات مرطوب  پوشال موجب کاهش  دمای ورودی به سالن  می شود.

معمولا در زیر دریچه  ورودی هوا  حوضچه ای تعبیه می گردد تا مازاد آب ریخته شده روی پوشال به داخل آن  رفته و دوباره با پمپ آب روی  پوشال برگردد. از آنجا که  جریان هوا توسط  هواکش ها صورت می گیرد  هزینه اضافی برای  اجرای  این روش کم می شود.

گفتنی است که به تازگی از صفحات سلولزی به جای پوشال استفاده می شود. این صفحات عمر  مفید بیشتر  و بازدهی بالاتری  در کاهش دما نیز دارند.

د)افشانه کردن آب در  محوطه ی بیرونی سالن

در صورت داشتن آب کافی می توان  آب را در محوطه ی بیرونی سالن توسط  فواره ها  و همچنین روی سقف  سالن افشانه کرد. در نتیجه ی این عمل هوای وارد شده به سالن  دمای کگمتری دارد  و همچنین از نفوذ  گرمای حاصل از تابش نور خورشیدی  روی سقف به شدت  کاسته خواهد شد.

تجهیزات تهویه

انجام عمل تهویه در سالن های مرغداری  برای تامین اکسیژن  دفع گاز های سمی  دفع رطوبت اضافی  و دفع گرمای  اضافی از سالن در فصول  گرم لازم است. به طور کلی  تهویه ی سالن های مرغداری  به دو صورت زیر  انجام می گیرد.

الف:تهویه ی طبیعی

در این حالت با استفاده از  جریان هوای بیرون از سالن و تعبیه ی  مناسب راه های ورود و خروج هوا و همچنین  بهره گیری از  جریان هوای  گرم  به سمت بالا عمل تهویه به صورت  طبیعی انجام می شود که بیشترین بهره آن در سالن های پرده دار است .

ب:تهویه مصنوعی

در بیشتر سالن های  مرغداری صنعتی  به دلیل تراکم  بالا تهویه ی طبیعی  برای فراهم  نمودن  محیط  مطلوب  پرورش کافی نیست  و در نتیجه استفاده از  هواکش ها برای انجام تهویه ضروری است.

تجهیزات مرغداری

تجهیزات مرغداری