بررسی کیفیت تخم مرغ

ادمین

بررسی کیفیت تخم مرغ

کیفیت خارجی تخم مرغ
در بررسی کیفیت تخم مرغ کیفیت آن بر اساس استاندارد ها کیفیت خارجی تخم مرغ براساس رنگ شکل بافت استحکام و تمیزی برآورد می شود.
پوسته تخم مرغ باید صاف تمیز عاری از هر نوع ترک باشد و از نظر رنگ اندازه و شکل یکنواخت باشد.
ثابت نگه داشتن کیفیت پوسته در سیکل تولید مرغان تخم گذار نیاز به اجرای یک برنامه علمی و مدیریت جامع و مستمر دارد.
برای پوسته تخم مرغ علاوه بر موارد ذکر شده احتمال بروز مشکلات ذیل نیز وجود دارد:
– ایجاد ترک در پوسته به دلیل افزایش فشار
– ایجاد ترک در پوسته به دلیل نازک بودن آن
– به وجود آمدن برجستگی و شیار در پوسته
– وجود برجستگی و کورک هایی از مواد کلسیمی یا سوراخ های ریز و کوچک روی آن
– تولید تخم مرغ های بدون پوسته

بررسی کیفیت تخم مرغ

بررسی کیفیت تخم مرغ

کنترل کیفیت تخم مرغ
اولین اقدام در کنترل کیفیت تخم مرغ جداسازی تخم مرغ هایی است که به طور آشکارا غیر طبیعی هستند یا نقضی در شکل اندازه و بافت پوسته دارند.
برا کنترل کیفیت داخلی سایر تخم مرغ هایی که غیر طبیعی و ناقص بودن آن ها به طور آشکار مشاهده نمی شود از تکنیک نور آزمایی اساستفاده می شود .در این خصوص تمام تخم مرغ ها را روی یک منبع نوری عبور می دهند تا داخل تخم مرغ دیده شود. در این روش ترک های غیر قابل تشخیص یا پوسته ضعیف مشحخص می شود .سایر نواقص داخلی تخم مرغ ها از قبیل لکه های خونی لکه های گوشت بزرگ شدن کیسه هوایی و خیلی رقیق بودن سفیده در روش نور آزمایی مشخص می شود.
در براورد میزان تازگی و رنگ زرده نمونه هایی از تخم مرغ ها را روی یک ظرف درجه بندی شده می شکنند و با استفاده از میکرو متر برآمدگی و ضخامت آلبومینی را اندازه می گیرند . در این روش میزان کیفیت تخم مرغ مشخص می شود.
رنگ زرده نیز با استاندارد که در سراسر جهان در صنایع مرغداری به کار می رود مشخص می شود.
تخم مرغ هایی که کیفیت درجه دو دارند یعنی پوسته آنها ترک یا شکل غیر طبیعی دارد یا اتاقک هوایی بزرگ یا سفیده آبکی دارند اگر عاری از فساد باشند در صنایع غذایی استفاده می شوند اما تخم مرغ هایی که کیفیت آنها از درجه دو نیز پایین تر باشد یعنی لکه های خونی گوشت یا پارگی در پرده ها داشته باشند به طوری که منجر به فساد تخم مرغ شوند از رده خارج و غیر قابل استفاده تشخیص داده می شوند.

انواع تخم مرغ های غیر طبیعی
اشکال غیر طبیعی تخم مرغ
تخم مرغ هایی که پوسته ناصاف دارند یا بخشی از پوسته به شکل مسطح دیده می شود یا تخم مرغ هایی که خیلی بزرگ یا خیلی گرد هستند از دسته تخم مرغ های با اشکال غیر طبیعی محسوب می شوند.

بررسی کیفیت تخم مرغ

بررسی کیفیت تخم مرغ

تخم مرغ با پوسته نازک یا بدون پوسته
این تخم مرغ ها پوسته نازک دارند یا بدون پوسته هستند ولی غشاها یا پرده های پوسته را دارند .حدود 5/0 تا 6/0 درصد تولید گله مرغان تخم گذار را تشکیل می دهند که معمولا توسط مرغان جوان به خصوص آن هایی که زود بالغ می شوند تولید می شود.

تخم مرغ با ترک های ستاره ای
این عارضه بیشتر در گله های مسن دیده می شود و معمولا 1 تا 2 درصد از مجموع تولیدات تخم مرغ ها را شامل می شود. ترک های ستاره ای ترک هایی هستند که از نقطه مرکزی به اطراف کشیده می شوند و اغلب دندانه دار می شوند.

تخم مرغ با ترک مویی
ترک های بسیار ریزی هستند که معمولا به شکل ترک هایی طولی ظاهر می شوند .با افزایش سن تخم مرغ این نوع ترک ها بیشتر آشکار می شوند این مشکل در گله های مرغان تخم گذار پیر خیلی بیشتر است به طوری که 1 تا 3 درصد از تولیدات آن ها را شامل می شود.

تخم مرغ هایی با سطح پهن
دراین نوع تخم مرغ ها قسمتی از پوسته پهن یا مسطح است و باعث می شود قسمتی به صورت مضرس یا دندانه دار شود و چین و چروک در سطح پوسته ظاهر شود این اتفاق بیشتر در مرغانی که زود به تخم گذاری می رسند دیده می شود تخم مرغ های دارای سطح پهن نتیجه دو تخمک گذاری همزمان یا توقف بیشتر از یک روز در غده پوسته ساز است.

دسته بندی اطلاعات مرتبط با صنعت جوجه کشی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
80+ محصولات
4000+ سفارشات تکمیل شده
14000+ کاربران
323+ مطالب وبلاگ
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت