ایمنی زیستی مرغ های گوشتی

ایمنی زیستی یک روش عمومی برای کاهش احتمال ورود عوامل آلودگی با تماس آنها با مرغ مادر است. بنابراین واضح است که شدت اجرای ایمنی زیستی تحت تأثیر وضعیت بیماریها در هر منطقه قرار دارد. برنامه های ایمنی زیستی در ارتباط با محدود کردن عواملی است که موجب آلودگی گله های مادر میشوند. مهمترین این عوامل عبارتند از : سایر طیور، سایر حیوانات، انسان، تجهیزات مزارع و وسایل حمل و نقل. با این وجود باید پذیرفت که حتی با شدیدترین روش ایمنی زیستی تضمین مطلق در مورد عدم آلودگی گله های مادر وجود ندارد. درجات مختلف ایمنی زیستی، درجات متفاوتی از امنیت گله مادر را در پی خواهد داشت. مهمترین مسائلی که در برنامه های ایمنی زیستی مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از :

جدا سازی :

اگر مزارع مرغ مادر به خوبی از سایر طیور جدا شده باشند، احتمال بروز آلودگی به شدت کاهش خواهد یافت. پیشنهاد شده است که ۵ کیلومتر فاصله بین مزارع احتمال انتقال آلودگی را حداقل ۵۰ درصد کاهش میدهد. در حال حاضر دسترسی به این مقدار فاصله بسیار مشکل است اما لازم است تعادلی بین رعایت فواصل، محل قرار گرفتن مزرعه و هزینه حمل و نقل خوراک و تأمین کارگر به وجود آید. ۰

پرورش هم سن و جوجه ریزی و حذف همزمان :

در این روش در یک مزرعه، مرغ های مادر هم سن که زمان جوجه ریزی آنها یکسان بوده است پرورش مییابند. مزارع مرغ مادر چند سنی که به طور همزمان تخلیه نمیشوند موجب انتقال بیماریها خواهند شد. گاها در مزارع مرغ مادر به منظور افزایش باروری این قانون لغو شده و خروس های جوان از سایر مزارع به گله اضافه میشوند، به هر حال در مورد مرغها نیز پرورش هم سن و جوجه ریزی و حذف هم زمان باید مدنظر باشد.

انسان :

تفاوت در نحوه ورود و خروج پرسنل و بازدیدکنندگان در مزارع مرغ مادر مهمترین وجه تمایز برنامه های ایمنی زیستی است. دقیق ترین روش در این مورد دوش گرفتن پرسنل و بازدید کنندگان در زمان ورود و خروج است بطوریکه مزرعه دارای دیوار کشی و یک ورودی و خروجی منتهی به دوش باشد. در یک برنامه ایمنی زیستی قوی پرسنل مجاز به نگهداری طیور در منازل خود نبوده و بازدیدکنندگان میبایست ۲۶ ساعت قبل از ورود، به مزرعه دیگری نرفته باشند.

علاوه بر مسائل ذکر شده وجود حوضچه ضدعفونی و امکانات شستشوی دستها در محل ورود به هر آشیانه ضروری است. در سطوح بالاتر ایمنی زیستی میبایست لباس و کفش اختصاصی در اختیار پرسنل و بازدید کنندگان قرار گیرد.

سایر حیوانات :

اگر پرنده های وحشی و جوندگان به آسانی به داخل آشیانه رها دسترسی داشته باشند حفظ وضعیت سلامت کامل گله مرغ مادر مشکل است. پرنده های وحشی مشکلات خاصی دارند زیرا آنها توانایی انتقال عوامل بیماریزا به مرغهای مادر را دارند. جدای از سایر مزایای کنترل دقیق جوندگان، مزیت مهم این برنامه ها این است که طبق تحقیقات، موشها و به ویژه موشهای خانگی ناقلین اصلی سالمونلا هستند.

 آب و خوراک :

آب و خوراک میتوانند ناقل باکتریها و پروتوزوآها باشند. خوراکی را میتوان به خوبی توسط پلت کردن و یا افزودن ترکیبات مجاز از قبیل اسیدهای آلی و فرمالین ضدعفونی کرد. مطالعات نشان میدهد که آلودگی مجدد خوراک پس از خروج از کارخانه علت اصلی آلودگی باکتریایی خوراک میباشد ( به قسمت وسایل نقلیه مراجعه شود). لذا در مزارع مرغ مادر مخازن خوراک میبایست ماهانه با جارو تمیز شود، هر ۶ ماه یکبار ضد عفونی و در پایان دوره گاز فرمالین داده شود. آب مصرفی پرنده ها میبایست حداقل ۲ بار در سال از لحاظ وجود باکتری و انگلها کنترل شود.

وسایل نقلیه :

کامیونهای حمل تخم مرغ و خوراک، روزانه به مزارع مختلف مراجعه می کنند از اینرو احتمال اینکه عوامل بیماریزا را منتشر نمایند بسیار بالا است. روش مطلوب این است که یک کامیون مخصوص حمل خوراکی در داخل مزرعه وجود داشته باشد و از داخل مزرعه خارج نشود که البته این روش بندرت ایجاد میشود، بنابراین در این روش خوراک هر آشیانه مرغ مادر توسط کامیون یا واگن مخصوص توزیع میشود. این کامیونها در محل ورودی مزرعه با عبور از حوضچه ضد عفونی و توسط اسپری کردن مواد ضدعفونی کننده به سادگی ضد عفونی میشوند. اجرای این عملیات در شرایط سرما با مشکل مواجه میشود زیرا لوله های آب یخ خواهد زد. از کامیونهای حمل خوراک مزارع مرغ مادر هرگز نباید به عنوان وسیله حمل مواد اولیه خوراک از قبیل پودر گوشت یا ماهی و یا پودر ضایعات طیور استفاده نمود.

 تجهیزات :

انتقال تجهیزات کوچک و بزرگی از مزرعهای به مزرعه دیگر بیانگر ضعف سیستم ایمنی زیستی است. مسئله دیگری که باید به آن توجه نمود انتقال شانه های تخم مرغ و مدیریت بهداشت چرخهای حمل آن از کارخانه جوجه کشی میباشد. در این مورد بهترین روش جهت کاهش خطر آلودگی ضدعفونی کردن این وسایل در کارخانه جوجه کشی قبل از انتقال به مزرعه مرغ مادر میباشد.

در پایان، اگر تمایل به پرورش و جوجه کشی  دارید پیشنهاد میکنم از دستگاه جوجه کشی ارزان قیمت اسکندری سری ایزی باتور 5 دیدن فرمایید.