اثر تغییر فصل بر روی تولید تخم مرغ

Admin
تأثیر ماه های مختلف بر میزان تخمگذاری مرغ - سایت جوجه کشی دات کام

تغییرات فصلی و تأثیر آن بر راندمان تخمگذاری مرغ ها

اثر ماه هیچ روی تولید تخم مرغ

در این شکل بالا الگوی بسیار روشنی برای بلوغ در کل سال حتی اگر طول روز در تمام مدت پرورش حداکثر تا ۲ ساعت در سرتاسر سال متفاوت باشد ارائه شده است. زمانی که انتهای دورهٔ پرورش مرغ با افزایش طول روز منطبق می شود بلوغ زودتر نسبت به استاندارد دیده می شود. حالت شدید در جوجه های مرغ مادر هاچ شده در ماه نوامبر که در می، بالغ می شوند دیده می شود، این جوجه ها بعد از سن ۸ هفتگی با افزایش طول روز مواجه می شوند و در نتیجه بسیار زودتر از حد انتظار بالغ می شوند. حالت دیگر در جوجه های مادری که در ماه می هیچ می شوند دیده می شود بطوریکه قسمت اعظم دورهٔ پرورش این نیمچه ها با کاهش طول روز مواجه شده و در نتیجه این نیمچه ها دیرتر از زمان مورد انتظار بالغ می شوند ( شکل ۱-۳). جدول ۲-۳ خلاصه ای از عملکرد این گله ها را در ارتباط با ماه هچ آنها نشان می دهد.

زمان سن تولید تخم مرغ

سن در زمان ۵ درصد تولید تخم مرغ در سرتاسر سال تا ۲۲ روز تفاوت دارد. تأثیر نسبتاً کمی بر روی اوج و تداوم تولید مشاهده می شود که به طور عمده بدلیل دانش مدیران از اثر نوسانات فصلی بر عملکرد و اجرای برنامه های مدیریتی متفاوت برای گله هایی که در زمستان یا تابستان هچ شده اند میباشد. بنابراین مدیران مزرعه قادر به پیش بینی تغییرات فصلی در بلوغ و کاهش یا افزایش مقتضی در میزان رشد می باشند، بطوریکه زمان تولید اولین تخم مرغ منطبق بر وزن بلوغ استاندارد گردد.

عملکرد مرغهای مادر گوشتیبا افزایش عرض جغرافیایی و پتانسیل تولید تخم مرغ سویه های جدید مرغ مادر اجرای این روش های مدیریتی بسیار مشکل می شود در نتیجه کاهش تولید تخم مرغ مشاهده خواهد شد.

گاهی از تغییرات بلوغ و ارتباط آن با تغییرات فصلی در طول روز (اثر عرض جغرافیایی) مزیتی برای مدیر مزرعهٔ مرغ مادر در پرورش نیمچه ها و خروس های جوان می باشد. اما بدیهی است که روش مدیریتی که چنین تغییراتی را در بلوغ جنسی کاهش دهد. بسیار سودمند خواهد بود. این مهم به آشیانهٔ بسته و یا به وسیلهٔ ثابت نگهداشتن طول روز در طی دورهٔ پرورش پرنده ها در آشیانه های ب- ز حاصل می شود. کنترل بلوغ در آشیانهٔ بسته بسیار ساده است که یکی از مزایای این روش مسیریتی پر هزینه است. پس از سن ۳ تا ۵ روزگی پرنده ها میتوانند تا زمان بلوغ به طور ثابت با ۷ تا۱۰ ساعت نور در روز پرورش پیدا کنند و در نتیجه اثرات فصلی بکلی حذف می شوند.

این وضعیت در آشیانه های باز پیچیده تر است البته این شرایط با برنامه های مدیریتی قابل کنترل می باشد و این نظریه که برنامه های نوری برای آشیانه های باز قابل اجرا نیست ناشی از عدم آگاهی این مدیران می باشد. برنامهٔ نوری برای پرورش در آشیانه های باز متناسب با تغییرات فصلی در طول روز قابل تغییر میباشد. هدف از این برنامه ها اجرای طول روز ثابت حداقل از سن ۱۰ تا ۲۰ هفتگی می باشد بطوریکه پرنده ها پیش از سن ۲۱ هفتگی، یعنی زمان تحریک نوری در معرض افزایش طول روز قرار نگیرند ، سه الگو برای گله های مرغ مادر گوشتی هیچ شده در ژوئن، آپریل یا جولای در عرض جغرافیایی ۲۰ درجه را نشان می دهد.

پیشنهادات میکنیم مطالب زیر را در نیز در مورد  جوجه کشی مطالعه نمایید:

دسته بندی مرغ مقالات پرورش و نگهداری پرندگان
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
77+ محصولات
4000+ سفارشات تکمیل شده
14000+ کاربران
389+ مطالب وبلاگ
تماس با کارشناسان فروش کارخانه
سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت