پرورش بلدرچین

پرورش بلدرچین : تاسیسات و تجهیزات پرورش بلدرچین بلدرچین به دلیل

کوچک بودن جثه، پرورش چند صد قطعه از آن در یک فضای کوچک امکان پذیر و عملی می باشد.

به همین دلیل نیازی به سرمایه گذاری کلان در ساخت تاسیسات و تامین وسایل و

تجهیزات پرورش مانند سایر طیور پرورشی نیست.

پرورش تجاری بلدرچین در شرایط روستایی از جایگاه ممتازی برخوردار است.

ولی به دلیل آزاد پرواز بودن این پرندگان نگهداری آنها در اماکن سربسته مناسب و بهتر می باشد.

محل نگهداری بلدرچین

سالن های پرورش بلدرچین بلدرچین کوچک جثه است و طول دوره پرورش آن کوتاه است.

لذا طراحی ساختمان ها و تاسیسات آن به خوبی امکان پذیر است.

البته بلدرچینهای گوشتی را میتوان در سالن های پرورش جوجه گوشتی ، در بستر و

یا قفس و بلدرچین های مادر را میتوان در سالن های پرورش مرغ تخم گذار پرورش داد.

معمولا کف قفسی دارای مفتول هایی است که فاصله آن ها از یکدیگر

۱۰ تا ۱۵ میلیمتر و دارای شیب اندکی برای خروج تخم بلدرچین می باشد.

برای پرورش بلدرچین از قفس های مختلفی استفاده می شود .

معمولا پرورش بلدرچین در بستر کمی سخت است.

چون بلدرچین عادت دارد که تخم را زیر بستر مخفی کند و موقع جمع کردن تخم

هم زمانبر و هم سخت است و هم اکثر این تخمها که چون کوچک و ریز است و

با بستر همرنگ است و نمی توان تمایز زیادی قائل شد و زیر دست و پا له می شود.

برای همین پرورش در قفس بهینه و مناسب است.

انواع سالن های پرورش سالن های باز در این سالن ها قسمتی از

تهویه و تامین نور متکی بر محیط است و به دو صورت شناخته می شود.

سالن با دیوارهای جانبی باز :

در سالن های با دیوار جانبی باز بین ۳۰ درصد تا کل دیوارهای طولی دو طرف باز و

به این ترتیب از تهویه طبیعی حداکثر استفاده می شود.

این سالن ها مناسب آب و هوای گرم و مرطوب است که

امکان خنک کردن طیور از راه تبخیر آب مقدور نیست.

برای انجام تهویه مناسب عرض سالن ها باید کم و حداکثر ۱۲ متر باشد.

در سالن پرورش جوجههای گوشتی ۱/۳ تا نصف دیوارهای طولی را باز در نظر گرفته و

در سالن ها پرورشی مرغ تخم گذار در بستر این مقدار بیشتر و در سالن های پرورشی در

قفس تقریبا کل دیوار را باز قرار می دهند.

برای جلوگیری از ورود پرندگان وحشی و یا خروج طیور به جای دیوار از

توری استفاده می شود

و از کف معمولا به ارتفاع ۲۵ سانتیمتر دیوار چینی صورت می گیرد.

جهت ساختمانها باید طوری در نظر گرفته شوند تا حداکثر

استفاده از جریان هوا و تهویه طبیعی صورت گیرد.

برای محافظت طیور از سرما در ساعات خنک روز جلوی دیوار از

پردهای از جنس برزنت و یا پلاستیک استفاده می کنند که با

سیم و قرقره می تواند کل یا قسمتی از دیوار را بپوشاند و باید پرده از بالا به پایین جمع شود.

می توان سیم جمع کننده را به ترموستات متصل کرد تا دمای سالن را به این ترتیب تنظیم کنند.

برای خنک شدن سالن از مه پاشی های سقفی نیز می توان استفاده کرد.

در زمستان با بستن قسمت باز تا دیوارهای پیش ساخته کشویی سالن

قابل تبدیل به سالن پنجره داریا بسته میگردد.

که در این حالت برای تهویه هواکشهای مورد نیاز در سالن باید تعبیه شود .

سالن های پنجره دار

این سالن ها دارای پنجره در یک یا هر دو دیوار طولی هستند و از نور خورشید برای

روشنایی سالن در روز استفاده می شود .

این سالن ها به میزان کمتری نسبت به سالن ها با دیوار جانبی باز به تهویه طبیعی

متکی می باشد تا قسمت عمده تهویه سالن به وسیله تهویه مصنوعی انجام شود.

سالن های بسته در سالن های بسته یا بدون پنجره

تامین روشنایی مورد نیاز طیور و تهویه به طور مصنوعی انجام می شود.

برای جلوگیری از ورود نور خورشید در جلوی هواکش ها و کانال های خروجی هوا

نورگیر تعبیه می شود. عرض این سالن ها از ۱۲ متر نباید بیشتر باشد.

اما در ارتباط با طول سالن محدودیتی وجود ندارد.

تنها محدودیت آن اشکال در کارکرد دانخوری های اتومات با افزایش طول سالن است.

به طور معمول طول سالن را بین ۶۰ تا ۱۰۰ در نظر می گیرند.

این سالن ها برای پرورش انواع طیور مناسب هستند به خصوص برای

پرورش نیمچه ها که محدودیت های نوری در پرورش آن ها وجود دارد.

علاوه براین، این سالن ها کاملا قابل کنترل می باشند و میتوان شرایط محیطی و

بهداشتی سالن را در حد مناسب تامین کرد.


در این راستا گروه صنعتی اسکندری دستگاه های مخصوص جوجه کشی و پرورش بلدرچین را

نیز تولید کرده و عرضه بازار نموده است .

لطفاً برای مشاهده دستگاه ها جوجه کشی اتوماتیک بلدرچین به

فروشگاه دستگاه های جوجه کشی گروه صنعتی اسکندری مراجعه فرمائید.