آرتریت ویروسی

 ( عفونت رئوویروس، تنوسینویت) با این بیماری توسط رئوویروس ایجاد می شود، رئوویروس به استثنای زمانی که به صورت جانبی منتقل می شود در مدت کوتاهی از طریق تخم مرغ انتقال می یابد. آلودگی دستگاه تنفس و گوارش نیز توسط رئوویروس صورت می گیرد اما طول دوره آن کوتاه است، گرچه ویروس در غلاف رباط برای مدت زمانی زنده می ماند. شکل آرتریت بیماری ( تنوسینویت ) معمولا در پرنده های 4 تا 6 هفته رخ میدهد که در این حالت رباطهای زانو و ساق پا متورم می شود. پرنده ها در هنگام راه رفتن به آهستگی گام برداشته و در گله هایی که به شدت مبتلا شده اند پارگی رباط گاستروکنمیوس دیده می شود. تلفات ۲ تا ۱۰ درصد خواهد بود در حالیکه ۵ تا ۵۰ درصد گله بیمار می شوند.

درمان مشخص برای این بیماری وجود ندارد، گرچه آنتی بادی مادری از ابتلای اولیه جوجه ها جلوگیری کرده و موجب کاهش و احتمالا عدم انتقال بیماری از طریق تخم مرغ می شود. در حالیکه مسیر اصلی انتقال آلودگی از طریق تخم مرغ می باشد ضروری است که گله های مادر به وسیله واکسیناسیون محافظت شوند.

مایکوپلاسموز

تعدادی از گونه های مایکوپلاسما وجود دارند که مرغهای مادر را تحت تأثیر قرار می دهند. مایکوپلاسماها موجوداتی شبیه باکتری های حساس بوده که فاقد دیواره سلولی هستند و مدت طولانی خارج از بدن زنده نبوده و به ضدعفونی کننده های معمول بسیار حساس هستند. مایکوپلاسما گالی سپتیکوم ( MG): ابتلا به MG در جوجه ها معمولا بیماری حاد تنفسی CRD و در بوقلمونها سینوزیت نامیده می شود. MG بیماری زاترین مایکوپلاسمای پرنده ها است، با این حال، سویه های مختلف از لحاظ حدت بیماری زایی متفاوت هستند. بیماری از طریق تخم مرغ منتقل می شود، البته درجه انتقال بسیار متغییر می باشد، بطوریکه از ۳۰ تا ۶۰ درصد در ۲ ماه  پرورش مرغ مادر گوشتی اول آلودگی تا صفر الى 5 درصد در مراحل آخر تخمگذاری متغییر است. اغلب گله های مادر عاری از MG هستند، اما عمدتا از طریق سایر گله های آلوده به صورت جانبی منتقل می شود.