ساخت انکوباتور جوجه آوری

ساخت شبیه ساز مرغ مادر

نحوه ساخت انکوباتور جوجه کشی در این مقاله نحوه ساختن یک انکوباتور جوجه آوری که امروزه با نام…

0 comments
ساختن دستگاه جوجه کشی در خانه

ساختن دستگاه جوجه کشی در خانه

ساختن دستگاه جوجه کشی در خانه در این ویدئو نحوه ساختن یک انکوباتور جوجه آوری ساده در خانه را …

0 comments
نحوه ساخت یک ترنر جوجه کشی اتوماتیک

نحوه ساخت یک ترنر جوجه کشی اتوماتیک

چگونه یک ترنر یا چرخاننده اتوماتیک شانه جوجه کشی بسازیم…

4 comments
ساخت دستگاه جوجه کشی اتوماتیک مرغ و شترمرغ

ساخت دستگاه جوجه کشی اتوماتیک مرغ و شترمرغ

ساخت انکوباتور خانگی برای تخم مرغ و تخم مرغ شترمرغ! آموزش…

0 comments
ساخت دستگاه جوجه کشی اتوماتیک در خانه

ساخت دستگاه جوجه کشی اتوماتیک در خانه

ساخت دستگاه جوجه کشی اتوماتیک در خانه ساخت دستگاه جوجه کشی…

0 comments
آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی

آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی ساده در خانه

آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی ساده در خانه آموزش ساخت…

0 comments
ساخت دستگاه جوجه کشی نیمه صنعتی

ساخت دستگاه جوجه کشی نیمه صنعتی

ساخت دستگاه جوجه کشی نیمه صنعتی ساخت دستگاه جوجه کشی…

0 comments
آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی

آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی

آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی | در این ویدئو آموزشی به صورت کاملاً …

0 comments